Klinik Cure & Care menyediakan perkhidmatan pemulihan dan rawatan penagihan dadah  secara sukarela melalui seksyen 8(3)(a) Akta Penagih Dadah  (Rawatan & Pemulihan) 1983. Perkhidmatan ini  lebih terbuka kepada semua golongan sasar samada pengguna, penyalahguna dan penagih dadah.  Minima tempoh rawatan bagi klien di Klinik Cure and Care adalah 6 bulan dan maksima adalah selama 24 bulan ( 2 Tahun). Perkhidmatan ini telah memberi peluang kepada individu yang bekerja (awam / swasta), masih bersekolah , pelajar kolej/ Universiti untuk mendapatkan rawatan awal  apabila terlibat dengan masalah penagihan dadah.

  • Perkhidmatan yang ditawarkan di Klinik Cure & Care adalah terbuka kepada sesiapa yang mempunyai permasalahan dadah. Perkhidmatan di tawarkan kepada klien secara inpatient atau pesakit luar yang merangkum detoksifikasi menggunakan ubat-ubatan, kaunseling dan bimbingan, agama dan spiritual, pendidikan pencegahan relapse, life skiils, rawatan terapi gentian menggunakan metadhone, kelompok sokong bantu, rujukan dan advokasi.
  • Menawarkan perkhidmatan kepada klien yang hadir secara sukarela, termasuklah keluarga klien atau sesiapa sahaja yang signifikan dengan klien untuk mendapatkan perkhidmatan di Klinik Cure and Care.
  • Klien yang hadir untuk menjalani program rawatan dan pemulihan dadah tidak terikat dengan implikasi undang-undang. Klien akan dibuat ujian dan penilaian terhadap penggunaan dadah sebelum kemasukan dan tiada tindakan undang-undang dikenakan kepada klien.

Menganggap Penagih Dadah sebagai pesakit

Memberi perkhidmatan secara terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia yang mempunyai permasalahan dadah.

Kemasukan secara sukarela tanpa pra syarat dan  unsur perundangan

sko-perkhidmatan

Prinsip kemasukan klien ke Klinik Cure & Care adalah

• Sukarela
• Tiada Pra-syarat
• Tiada Implikasi / Unsur Undang-undang

Kaedah kemasukan klien:

• Datang sendiri secara sukarela
• Rujukan oleh pihak ketiga - keluarga , pasangan , rakan , majikan dll
• Temuseru oleh Pegawai AADK atau Badan Bukan Kerajaan (NGO)

program

ATAS