Klinik Cure & Care

Klinik Cure & Care menyediakan perkhidmatan pemulihan dan rawatan penagihan dadah  secara sukarela melalui seksyen 8(3)(a) Akta Penagih Dadah  (Rawatan & Pemulihan) 1983. Perkhidmatan ini  lebih terbuka kepada semua golongan sasar samada pengguna, penyalahguna dan penagih dadah.  Minima tempoh rawatan bagi klien di Klinik Cure and Care adalah 6 bulan dan maksima adalah selama 24 bulan ( 2 Tahun). Perkhidmatan ini telah memberi peluang kepada individu yang bekerja (awam / swasta), masih bersekolah , pelajar kolej/ Universiti untuk mendapatkan rawatan awal  apabila terlibat dengan masalah penagihan dadah.

  • Perkhidmatan yang ditawarkan di Klinik Cure & Care adalah terbuka kepada sesiapa yang mempunyai permasalahan dadah. Perkhidmatan di tawarkan kepada klien secara inpatient atau pesakit luar yang merangkum detoksifikasi menggunakan ubat-ubatan, kaunseling dan bimbingan, agama dan spiritual, pendidikan pencegahan relapse, life skiils, rawatan terapi gentian menggunakan metadhone, kelompok sokong bantu, rujukan dan advokasi.
  • Menawarkan perkhidmatan kepada klien yang hadir secara sukarela, termasuklah keluarga klien atau sesiapa sahaja yang signifikan dengan klien untuk mendapatkan perkhidmatan di Klinik Cure and Care.
  • Klien yang hadir untuk menjalani program rawatan dan pemulihan dadah tidak terikat dengan implikasi undang-undang. Klien akan dibuat ujian dan penilaian terhadap penggunaan dadah sebelum kemasukan dan tiada tindakan undang-undang dikenakan kepada klien.

Menganggap Penagih Dadah sebagai pesakit

Memberi perkhidmatan secara terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia yang mempunyai permasalahan dadah.

sko-perkhidmatan

Prinsip kemasukan klien ke Klinik Cure & Care adalah

• Sukarela
• Tiada Pra-syarat
• Tiada Implikasi / Unsur Undang-undang

Kaedah kemasukan klien:

• Datang sendiri secara sukarela
• Rujukan oleh pihak ketiga - keluarga , pasangan , rakan , majikan dll
• Temuseru oleh Pegawai AADK atau Badan Bukan Kerajaan (NGO)

program

ATAS