Bahagian Khidmat Pengurusan

Bahagian Khidmat Pengurusan bertanggungjawab dalam urusan pentadbiran, pengurusan sumber manusia, kewangan dan perolehan, pembangunan infrastruktur serta pengurusan sumber maklumat bagi menyokong perkhidmatan teras AADK.


Fungsi

  • Menguruskan perkara-perkara berkaitan dengan perkhidmatan personel.
  • Membangunkan modal insan melalui latihan dan sumber maklumat.
  • Menyediakan anggaran belanjawan tahunan dan menguruskan hal ehwal kewangan secara efisien.
  • Mengawal dan memantau perbelanjaan serta menyelia rekod kewangan.
  • Menguruskan pentadbiran am iaitu penyelenggaraan bangunan, kenderaan dan aset.
  • Menyediakan anggaran peruntukan belanjawan pembangunan dan memantau prestasi pelaksanaan projek pembangunan.
  • Menguruskan pusat sumber maklumat secara sistematik.
  • Mengurus dan memantau pelaksanaan kualiti AADK.


Hubungi Kami

Untuk Makluman Lanjut, sila hubungi Bahagian Khidmat Pengurusan

Accessibility Toolbar