Rawatan dan Pemulihan dalam Komuniti

Pengenalan

  • Perkhidmatan di dalam komuniti menyediakan program rawatan dan pemulihan kepada mana-mana individu yang telah disahkan sebagai penagih dadah oleh mana-mana Pegawai Perubatan Berdaftar.
  • AADK mempunyai 109 buah Pejabat AADK Daerah diseluruh Malaysia yang menyediakan peluang rawatan dan pemulihan kepada seluruh rakyat Malaysia yang berhadapan dengan masalah penyalahguna dadah, pengguna dadah dan penagihan dadah.
  • Mana-mana individu yang telah disahkan sebagai penagih dadah akan disyorkan menjalani rawatan dan pemulihan di di dalam komuniti sama ada secara sukarela dan perintah mahkamah seksyen Akta Penagih Dadah (R&P) 1983 dan turut menerima klien yang diperintahkan sekyen 38(b) Akta Dadah Berbahaya (ADB) 1952.
  • AADK Daerah turut menyediakan rawatan dan pemulihan kepada klien remaja yang berhadapan dengan masalah penagihan dadah berdasarkan peruntukan seksyen 9 Akta Penagih Dadah (R&P) 1983.
  • Perkhidmatan yang disediakan di dalam komuniti adalah berdasar keperluan kepulihan setiap klien yang mempunyai pelbagai latar belakang, sejarah penagih, jenis dadah dan sebagainya.
  • Fasiliti sokongan di komuniti turut menyediakan Pusat Khidmat, Pusat Integrasi Klien dan Rumah Perantaraan, Rumah Komuniti.

Perkhidmatan dalam Komuniti

logo AADK

Pejabat AADK Daerah

consultation-color

Pusat Khidmat AADK

house-community-(2)-color

Pusat Integrasi
Klien

house-community-color

Rumah
Komuniti

transit-house-color

Rumah
Perantaraan

Lokasi Fasiliti Pemulihan Dalam Komuniti

Lokasi Pejabat AADK Daerah dan Negeri (Semenanjung Malaysia)

Lokasi Pejabat AADK Daerah dan Negeri (Sabah dan Sarawak)