Cure & Care Rehabilitation Center (CCRC)

Info lanjut

CCRC berperanan sebagai Pusat Pemulihan yang menyediakan rawatan dan pemulihan kepada penagih dadah yang telah dijatuhkan perintah melalui peruntukan seksyen 6(1)(a) Akta Penagih Dadah (Rawatan & Pemulihan) 1983. Setiap klien yang telah dijatuhkan perintah akan ditempatkan sementara bagi melalui proses saringan di Pusat TRIAGE di Tampin Melaka, Gambang Pahang dan Kampung Selamat Pulau Pinang. Alat Ujin ASSIST (Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test) digunakan sebagai mekanisme saringan awal klien bagi menentukan Tahap Keparahan penggunaan Substance sebelum klien dihantar ke CCRC bagi menjalani rawatan dan pemulihan selama tempoh tidak melebihi 24 bulan (2 tahun).

Klinik Cure & Care

Info lanjut

Klinik C&C  menyediakan perkhidmatan pemulihan dan rawatan penagihan dadah  secara sukarela melalui seksyen 8(3)(a) Akta Penagih Dadah  (Rawatan & Pemulihan) 1983. Perkhidmatan ini  lebih terbuka kepada semua golongan sasar samada pengguna, penyalahguna dan penagih dadah.  Minima tempoh rawatan bagi klien di Klinik C&C 1Malaysia adalah 6 bulan dan maksima adalah selama 24 bulan ( 2 Tahun). Perkhidmatan ini telah memberi peluang kepada individu yang bekerja (awam / swasta), masih bersekolah , pelajar kolej/ Universiti untuk mendapatkan rawatan awal  apabila terlibat dengan masalah penagihan dadah.

Cure & Care Service Center (CCSC)

Info lanjut

Program Rawatan Pemulihan Dalam Komuniti merupakan program susulan (Aftercare) yang disediakan kepada klien yang telah menamatkan program dalam institusi.

Melalui Transformasi ,Peranan dan Fungsi yang dahuluinya dilaksanakan melalui peranan Pusat Khidmat AADK (PKAADK) telah diambil alih peranan oleh CCSC melalui rebranding semula dan ditambahbaik dengan meningkatkan lagi fungsi dan peranan menyediakan perkhidmatan rawatan dan pemulihan kepada kumpulan sasar melalui Program Psikososial seperti program bimbingan dan kaunseling, Kelompok Sokongan Sosial (KSS), Kelompok Pencegahan Relaps (KPR), Program Keluarga, Program Early Recovery (ER) dan sebagainya. Selain itu, CCSC turut berfungsi sebagai tempat rujukan dan khidmat nasihat, kemudahan sukan dan riadah, serta Program RTG Metadon sebagai rawatan sokongan kepada klien.

Caring Community House

Info lanjut

Mempelbagaikan program rawatan dan pemulihan dalam komuniti;
a) Memperkasakan komuniti setempat ke arah membantu bekas-bekas penagih dadah meneruskan kepulihan;

b) Menggunakan kepakaran sedia ada dalam komuniti melaksanakan program pemulihan yang bersesuaian;

c) Membantu penagih-penagih dadah kembali berfungsi semula dan seterusnya dapat menjalani kehidupan sebagai insan yang produktif; dan

d) Meningkatkan kesedaran masyarakat setempat turut bersama-sama menangani permasalahan dadah melalui program pendampingan, pencelahan, pencegahan dan pemulihan

Cure & Care Vocational Center

Info lanjut

CCVC merupakan institusi induk bagi program Latihan Kemahiran Vokasional, Industrial Apprentice dan berfungsi sebagai hub berhubung hal ehwal vokasional untuk semua klien AADK.

Pusat Integrasi Klien

Info lanjut

Pusat Integrasi Klien adalah sebuah fasiliti AADK yang berfungsi sebagai ‘half-way house’ kepada klien Pra-Bebas CCRC.

Pusat ini melaksanakan program persediaan intergrasi semula klien ke dalam dan pengekalan kepulihan bagi klien Pra-Bebas CCRC.

 BERITA AADK

ATAS