Soalan Lazim : Rumah Komuniti

1.  Apakah perkhidmatan yang ditawarkan di Rumah Komuniti?

Rumah Komuniti menawarkan perkhidmatan seperti berikut:

 • Program Bimbingan.
 • Program Kerohanian dan Keagamaan.
 • Pusat khidmat nasihat untuk individu / komuniti mendapatkan maklumat umum berkaitan dadah.
 • Pusat aktiviti rawatan dan pemulihan serta pencegahan dadah.

2.  Siapakah yang berperanan menggerakkan aktiviti di Rumah Komuniti?

 • Pengerusi dan Ahli Jawatankuasa Rumah Komuniti yang telah dilantik memainkan peranan utama dalam menggerak dan merancang program-program di Rumah Komuniti.
 • Pihak AADK Daerah yang menyelia kemajuan perlaksanaan program Rumah Komuniti juga turut sama-sama terlibat dalam menjayakan program di Rumah Komuniti.
 • Pembimbing Rakan Sebaya yang telah ditugaskan untuk menjalankan Kelompok Sokong Bantu dan bimbingan kepada klien.
 • Komuniti Setempat.

3.  Jika saya berminat untuk menyumbang idea / mempunyai pengalaman atau kemahiran untuk sama-sama menggerakkan Rumah Komuniti, siapakah saya perlu rujuk/ hubungi?

Tuan/Puan boleh merujuk atau menghubungi Ketua Pegawai AADK Daerah yang menyelia Rumah Komuniti di kawasan berkenaan untuk berbuat demikian.

4.  Bolehkah saya menjadi sebahagian daripada AJK Rumah Komuniti?

Boleh, sekiranya anda adalah ahli komuniti di kawasan Rumah Komuniti berkenaan.

5.  Siapakah yang boleh mendapatkan perkhidmatan di Rumah Komuniti?

 1. Individu yang mempunyai permasalahan dadah.
 2. Masyarakat Setempat.
 3.  Orang Awam.
 4. Pelajar.
 5. Majikan dan Pekerja.
 6. Keluarga

Accessibility Toolbar