Rawatan dan Pemulihan dalam Institusi

Pengenalan

  • Berperanan sebagai Pusat Pemulihan yang menyediakan program rawatan dan pemulihan kepada mana-mana individu yang telah disahkan sebagai penagih dadah oleh mana-mana Pegawai Perubatan Berdaftar. AADK turut mempunyai 30 buah PUSPEN diseluruh Malaysia yang menyediakan peluang rawatan dan pemulihan kepada seluruh rakyat Malaysia yang berhadapan dengan masalah penagihan dadah.
  • Mana-mana individu yang telah disahkan sebagai penagih dadah akan disyorkan menjalani rawatan dan pemulihan di PUSPEN sama ada secara sukarela  di PUSPEN Sukarela di bawah seksyen 8(3)(a) Akta Penagih Dadah (R&P) 1983 atau melalui perintah mahkamah di PUSPEN Perintah Mahkamah di bawah seksyen 6(1)(a) Akta Penagih Dadah (R&P) 1983.
  • PUSPEN turut menyediakan rawatan dan pemulihan kepada klien remaja yang berhadapan dengan masalah penagihan dadah berdasarkan peruntukan seksyen 9 Akta Penagih Dadah (R&P) 1983.
  • Perkhidmatan yang disediakan di PUSPEN adalah berdasar keperluan kepulihan setiap klien yang mempunyai pelbagai latar belakang, sejarah penagih, jenis dadah yang diambil dan sebagainya bagi memastikan mereka dibantuan mencapai matlamat kepulihan, berteraskan Konsep dan falsafah Tiada Rawatan Tunggal dan penagih dadah adalah pesakit kronik dan mudah relapse.

Lokasi PUSPEN mengikut Negeri

Kategori Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) AADK