SUKARELAWAN ANTIDADAH (SKUAD AADK)

 • Mewujudkan entiti kesukarelaan yang berperanan untuk menggerakkan aktiviti pendidikan pencegahan dan kesedaran awam mengenai bahaya dadah.
 • Memberi kesedaran mengenai bahaya penyalahgunaan dadah kepada masyarakat
 • Memberi pertolongan dan sokongan kepada mereka yang menghadapi masalah dadah
 • Menjadi agen penyalur maklumat dan mempromosi perkhidmatan AADK
 • Seksyen 6(h) Akta Agensi Antidadah Kebangsaan 2004 iaitu mendapatkan dan memelihara sokongan orang ramai dalam memerangi penyalahgunaan dadah berbahaya.

 

1. Pencegahan Dadah

 • Program dan aktiviti anti-dadah dalam komuniti.
 • Penyampaian mesej bahaya dadah melalui ceramah, pameran, edaran risalah dan sebagainya.
 • Melaksana intervensi awal kepada kumpulan berisiko

2. Agen Antidadah Dalam Komuniti

 • Penyaluran maklumat dan aduan kepada pihak berkuasa terutama AADK.
 • Agen penyebaran maklumat antidadah dan contoh kepada komuniti.

3. Sokongan Emosi

 • Memberi sokongan emosi dan moral kepada anggota masyarakat yang menghadapi musibah/ bencana alam

SUKSES, MATANG, AKTIF, RASIONAL, TANGGUNGJAWAB (SMART)

 • Program SMART merupakan program yang membimbing dan mendidik belia bagi meningkatkan kemahiran dan pengetahuan serta kesedaran tentang bahaya dadah dan cara hidup yang positif bagi melahirkan belia bebas dadah.
 • Menggerakkan belia setempat supaya bertindak memerangi ancaman dadah di tempat masing-masing;
 • Melahirkan belia yang berkemahiran tinggi, berwawasan dan bebas dari ancaman dadah;
 • Menyampaikan informasi tentang kepentingan kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat.

 

Program ini dilaksanakan berdasarkan/berpandukan klasifikasi berikut:

 • Program belia di kawasan Bandar
 • Program belia di kawasan luar Bandar
 • Belia berisiko memperolehi pengetahuan, kefahaman dan kesedaran tentang bahaya penyalahgunaan dadah;
 • Belia berisiko tidak terlibat dengan gejala sosial terutamanya penyalahgunaan dadah;
 • Belia berisiko dapat menyampaikan maklumat bahaya dadah kepada rakan sebaya.

SAMBUTAN PERINGATAN HARI ANTIDADAH PERINGKAT KEBANGSAAN (HADK)

 • Matlamat program ini adalah untuk memberi peringatan bahawa dadah masih merupakan ancaman utama kepada negara dan  kesihatan.
 • Meningkatkan kesedaran kepada semua lapisan masyarakat tentang gejala dadah sebagai musuh nombor satu negara.
 • Meningkatkan kesedaran kepada semua lapisan masyarakat bahawa dadah memudaratkan kesihatan.
 • Menyampaikan maklumat dan perkembangan terkini mengenai masalah dadah dalam negara.
 • Meningkatkan komitmen dan kerjasama daripada pelbagai agensi dan semua pihak dalam usaha membanteras dadah.
 • Pelajar sekolah pra sekolah, pelajar sekolah rendah dan pelajar sekolah menengah dan IPTA/IPTS.
 • Kumpulan Belia dan beliawanis
 • Pemimpin politik
 • Pemimpin-pemimpin masyarakat
 • Ibu-bapa
 • Jabatan kerajaan / swasta & NGO/badan siasah
 • Komuniti Felda/Felcra/Risda
 • Perkampungan Tradisional, Perkampungan Nelayan dan Perkampungan Orang Asli.
 • Orang Kena Pengawasan (OKP),
 • Komuniti setempat.

Program Hari Peringatan Antidadah Kebangsaan dilaksanakan bagi tempoh satu minggu (16 Februari hingga 22 Februari) pada bulan Februari setiap tahun.

 • Semua lapisan masyarakat memainkan peranan dan tanggungjawab dalam usaha menanganimasalah dadah serta mengamalkan gaya hidup sihat.
 • Keluarga dan anggota masyarakat dapat menerima serta membantu bekas-bekas penagihke arah kepulihan total.

 

SAMBUTAN PERINGATAN HARI ANTIDADAH ANTARABANGSA (HADA)

 • Matlamat program ini adalah untuk memberi peringatan bahawa dadah masih merupakan ancaman utama kepada negara-negara di seluruh dunia & kemudaratan kepada kesihatan.
 • Pelbagai program dan aktiviti yang menggabungkan elemen pencegahan, pemulihan dan penguatkuasaan perlu diadakan bagi memastikan dunia bebas dari ancaman dadah.

 

 • Memberi peringatan dan kesedaran kepada masyarakat secara berterusan bahawa masalah dadah merupakan ancaman yang perlu ditangani bersama.
 • Menyampaikan maklumat dan perkembangan terkini mengenai senario masalah dadah di negara dan dunia.
 • Meningkatkan keupayaan, komitmen & kerjasama daripada semua negara di seluruh dunia.
 • Meningkatkan kesedaran kepada semua lapisan masyarakat dunia bahawa dadah memudaratkan kesihatan.

 

 • Pemimpin-pemimpin negara
 • Jabatan kerajaan / swasta & NGO (PEMADAM, PENGASIH, DIC dan lain-lain)
 • Badan-badan siasah dan pertubuhan antarabangsa (UNODC Bangkok Office, ASEAN Secretariat Jakarta & Colombo Plan)
 • SKUAD AADK
 • Masyarakat tempatan
 • Pelajar sekolah antarabangsa dan IPTA/IPTS (Pelajar asing)
 • Duta-duta asing dan keluarga
 • Program Hari Peringatan Antidadah Antarabangsa merupakan platform dalam memantapkan lagi hubungan dan kerjasama di peringkat antarabangsa yang memainkan peranan dalam menangani masalah dadah.
 • Seluruh masyakarat memainkan peranan masing-masing dalam mencari penyelesaian dan pendekatan terbaik dalam usaha membanteras masalah dadah.

 

MASJID HENTIAN BEBAS DADAH (MAHABAH)

 • Memberi  kefahaman dan kesedaran kepada masyaraka tentang bahaya dan kesan penyalahgunaan dadah melalui pendekatan keagamaan
 • Masyarakat mendapat kesedaran dan kefahaman dan menyebarkan maklumat tersebut
 • Tazkirah, usrah, ceramah, kuliah subuh / maghrib, mini pameran
ATAS