Pengenalan

Model i-Pulih merupakan inisiatif dan inovatif rawatan dan pemulihan dadah yang disediakan selari dengan perkembangan trend penagihan dadah semasa. Selaras dengan pelaksanaan Model i-Pulih, komponen Latihan Kemahiran dan Vokasional telah diperluaskan ke 30 PUSPEN menerusi empat (4) bidang utama aktiviti vokasional iaitu :-
  • Pertanian
  • Penternakan
  • Pembuatan
  • Perkhidmatan
Aktiviti KV Model i-Pulih

Produk AADK

Accessibility Toolbar