Unit Urus Setia Penyelarasan Pelaksanaan Dasar Membanteras Gejala Dadah Negara (MGDN)

Unit MGDN diwujudkan bagi melaksanakan Arahan Perdana Menteri No. 1 Tahun 2004. Arahan ini dikeluarkan bagi mewujudkan sebuah Jentera Penyelarasan Pelaksanaan Dasar Membanteras Gejala Dadah di peringkat Kebangsaan, Negeri dan Daerah. Melalui jentera penyelarasan pelaksanaan ini yang melibatkan komitmen politik, usaha dan penglibatan semua agensi kerajaan yang berkaitan di peringkat Persekutuan, Negeri, Daerah, Badan-Badan Berkanun, serta Badan-Badan Bukan Kerajaan (NGO) dapat digemblengkan ke arah merealisasikan matlamat Malaysia Bebas Dadah.


Carta Struktur  Jawatankuasa Mesyuarat


Fungsi Dan Peranan Setiap Jawatankuasa

Hubungi Kami

Untuk Makluman Lanjut, sila hubungi Unit MGDN

Accessibility Toolbar