Bahagian Dasar, Perancangan dan Penyelidikan

Bahagian Dasar, Perancangan dan Penyelidikan merupakan nadi kepada Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) dalam merancang, menggubal, menyelaras, memantau aktiviti utama AADK. Peranan utama bahagian ini adalah melaksanakan pemantapan dasardasar berkaitan dadah selaras dengan Program Transformasi Kerajaan, memperkasakan penyediaan maklumat mengenai dadah dan mempertingkatkan penyelidikan.


Fungsi

  • Melaksanakan pemantapan dasar-dasar berkaitan dadah, memperkasakan penyediaan maklumat mengenai dadah dan mempertingkatkan penyelidikan berkaitan dadah.
  • Pemantauan pelaksanaan dasar mengenai program antidadah yang dilaksanakan.
  • Menganalisa serta menyediakan statistik penagih dan dadah yang diperlukan oleh stakeholders, dalaman dan luaran Khidmat Keurusetiaan Parlimen dan
  • mesyuarat-mesyuarat utama berkaitan teras perkhidmatan AADK.
  • Penyelarasan Pelaksanaan Perancangan Strategik AADK.
  • Penerbitan Buku Maklumat Dadah, Buku Laporan Tahunan dan lain-lain penerbitan.
  • Penganugerahan dan penyelarasan Geran Penyelidikan Ilmiah AADK.


Hubungi Kami

Untuk Makluman Lanjut, sila hubungi Bahagian Dasar, Perancangan Dan Penyelidikan

Accessibility Toolbar