Visi, Misi Dan Objektif

Visi

Masyarakat Malaysia Bebas Dari Dadah


Misi

Agensi Utama Memerangi Dadah


Objektif

1. Mencegah seseorang dari terlibat dengan dadah
2. Merawat dan memulih penagih dadah
3. Mencegah penagihan semula
4. Membanteras bekalan, pengedaran dan penyalahgunaan dadah


Dasar Kualiti AADK

Agensi Antidadah Kebangsaan komited dalam menyampaikan perkhidmatan berkaitan Rawatan, Perubatan dan Pemulihan, Pendidikan dan Pencegahan serta Penguatkuasaan dan Keselamatan kepada pelanggan dengan lebih cekap dan berkesan sejajar dengan Visi dan Misi AADK.

AADK melaksanakan penambahbaikan berterusan bagi meningkatkan keberkesanan pelaksanaan.

Accessibility Toolbar