Institusi rawatan dan pemulihan AADK yang memberikan Latihan Kemahiran Vokasional Jangka Panjang kepada klien AADK.

Pemilihan klien adalah terdiri daripada klien yang telah menjalani program pemulihan di CCRC sekurang-kurangnya 4 bulan (Program Psikososial).

Jenis Persijilan :-

  • Sijil Giat mara
  • Sijil Skim Latihan Dual Nasional (SLDN)

perkhidmatan

ATAS