Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN)

CCRC berperanan sebagai Pusat Pemulihan yang menyediakan rawatan dan pemulihan kepada penagih dadah yang telah dijatuhkan perintah melalui  peruntukan seksyen 6(1)(a) Akta Penagih Dadah  (Rawatan & Pemulihan) 1983 untuk menjalani rawatan dan pemulihan selama tempoh tidak melebihi 24 bulan (2 tahun).

Biopsikososial + Spiritual

Dipengerusikan oleh Ketua Pengarah AADK

Sebanyak sepuluh (10) komponen program rawatan dan pemulihan yang perlu diikuti oleh semua penghuni CCRC. Komponen program tersebut adalah seperti berikut :

  1. Kepulihan Awalan (Early Recovery)
  2. Pencegahan Penagihan Semula (Relapse Prevention)
  3. Sokongan Sosial
  4. Program Keagamaan dan Kerohanian
  5. Bimbingan dan Kaunseling (Individu, Kelompok dan Keluarga)
  6. Latihan Kemahiran & Vokasional
  7. Sukan & Riadah
  8. Rawatan Kesihatan
  9. Kawad & Fizikal
  10. Program Keluarga
ATAS