Cure & Care Rehabilitation Center (CCRC)

CCRC berperanan sebagai Pusat Pemulihan yang menyediakan rawatan dan pemulihan kepada penagih dadah yang telah dijatuhkan perintah melalui  peruntukan seksyen 6(1)(a) Akta Penagih Dadah  (Rawatan & Pemulihan) 1983 untuk menjalani rawatan dan pemulihan selama tempoh tidak melebihi 24 bulan (2 tahun).

Biopsikososial + Spiritual

Dipengerusikan oleh Ketua Pengarah AADK

 1. Sebanyak sepuluh (10) komponen program rawatan dan pemulihan yang perlu diikuti oleh semua penghuni CCRC. Komponen program tersebut adalah seperti berikut :
 2. Kepulihan Awalan (Early Recovery)
 3. Pencegahan Penagihan Semula (Relapse Prevention)
 4. Sokongan Sosial
 5. Program Keagamaan dan Kerohanian
 6. Bimbingan dan Kaunseling (Individu, Kelompok dan Keluarga)
 7. Latihan Kemahiran & Vokasional
 8. Sukan & Riadah
 9. Rawatan Kesihatan
 10. Kawad & Fizikal
 11. Program Keluarga
TOP