Caring Community House (CCH)

Mempelbagaikan program rawatan dan pemulihan dalam komuniti;

a) Memperkasakan komuniti setempat ke arah membantu bekas-bekas penagih dadah meneruskan kepulihan;

b) Menggunakan kepakaran sedia ada dalam komuniti melaksanakan program pemulihan yang bersesuaian;

c) Membantu penagih-penagih dadah kembali berfungsi semula dan seterusnya dapat menjalani kehidupan sebagai insan yang produktif; dan

d) Meningkatkan kesedaran masyarakat setempat turut bersama-sama menangani permasalahan dadah melalui program pendampingan, pencelahan, pencegahan dan pemulihan

1.Program yang digerakkan oleh komuniti setempat:

 • Aktiviti Kemasyarakatan;
 • Program Kerohanian;
 • Sukan dan Riadah;
 • Outing / Excursion; dan
 • Program Sambutan Hari Kebesaran dan Perayaan

2.Program yang dijalankan oleh Pembimbing Rakan Sebaya :

 • Bimbingan;
 • Kelompok Sokong Bantu;dan
 • 12 Langkah

 

Kumpulan Sasaran

 • OKP
 • Kes Sukarela
 • Pengguna Dadah
 • Bekas Penagih Dadah
 • Ibu bapa dan keluarga penagih.
 • Orang yang terkesan
 • Komuniti
 • Pelajar-pelajar sekolah & Institusi Pengajian Tinggi (IPT).
 • Kakitangan Kerajaan/Swasta; dan
 • Agensi dan Badan Perubatan

 

ATAS