Pusat Khidmat AADK

Pengenalan

Fasiliti yang disediakan untuk dijadikan sebagai tempat (half-way house) bagi  mengikuti program rawatan dan pemulihan secara sukarela dan rujukan bagi mereka yang menghadapi permasalahan dadah dalam komuniti.

Objektif

  • Menyediakan perkhidmatan rawatan dan pemulihan kepada kumpulan sasar melalui Program Psikososial di dalam komuniti
  • Menggalakkan lebih ramai individu yang mempunyai permasalahan dadah dan substans datang mendapatkan perkhidmatan pemulihan secara   sukarela.
  • Membantu proses kepulihan klien supaya mereka boleh kembali berfungsi semula sebagai individu produkrif dalam masyarakat;
  • Tempat rujukan dan khidmat nasihat

Pusat Khidmat AADK telah diwujudkan sebanyak 29 buah di seluruh negara.