Rumah Komuniti

Pengenalan

  • Sebuah fasiliti yang menyediakan perkhidmatan bantuan dan sokongan kepada individu yang menghadapi permasalahan penagihan dadah dan sunstans melalui penglibatan serta komitmen komuniti.
  • Dikendalikan oleh komuniti setempat melalui Jawatankuasa Rumah Komuniti dengan kerjasama agensi kerajaan / badan bukan kerajaan dan swasta.
  • Kepelbagaian program rawatan dan pemulihan yang bersesuaian di dalam komuniti dirancang dan dilaksanakan oleh AJK dengan kerjasama agensi kerajaan, badan bukan kerajaaan dan swasta.
  • Mekanisme komuniti untuk menyokong kepulihan klien