Rumah Perantaraan

Pengenalan

  • Rumah Perantaraan Merujuk Kepada Konsep Yang Digunapakai Oleh AADK  Dalam Memberikan Perkhidmatan Kepada Kumpulan Sasar Selaras Dengan Peranan Dan Fungsi AADK Dalam Menyediakan Perkhidmatan Rawatan Dan Pemulihan
  • Rumah Perantaraan Untuk Bekas Penagih Dadah Meneruskan Program Rawatan Dan Pemulihan Serta Penempatan Pekerjaan