Pusat Integrasi Klien (PIK)

Pengenalan

Sebuah fasiliti perkhidmatan rawatan dan pemulihan yang disediakan kepada klien yang dibebaskan dari PUSPEN bertujuan untuk penempatan pekerjaan (HIJRAH) dan mengintegrasikan semula klien dalam masyarakat semasa menajalani program rawatan dan pemulihan di dalam komuniti.

Objektif

  • Memperkasakan prestasi dan potensi kepulihan klien yang menjalani proses rawatan dan pemulihan dalam komuniti.
  • Memastikan klien mempunyai pekerjaan bagi mengukuhkan ekonomi dan membantu kepulihan mereka.
  • Berfungsi sebagai penempatan sementara (Transit) kepada klien yang mengikuti program HIJRAH;

Terdapat 16 buah PIK diseluruh negara.