Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia542
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar132
Permohonan Pameran Antidadah AADK88
Permohonan Lawatan ke AADK44
Jumlah806

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia716
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar156
Permohonan Pameran Antidadah AADK80
Permohonan Lawatan ke AADK10
Jumlah962

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia657
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar104
Permohonan Pameran Antidadah AADK56
Permohonan Lawatan ke AADK7
Jumlah1,205

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia717
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar104
Permohonan Pameran Antidadah AADK41
Permohonan Lawatan ke AADK3
Jumlah865

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia550
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar107
Permohonan Pameran Antidadah AADK63
Permohonan Lawatan ke AADK13
Jumlah733

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia529
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar197
Permohonan Pameran Antidadah AADK147
Permohonan Lawatan ke AADK6
Jumlah879

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia733
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar214
Permohonan Pameran Antidadah AADK222
Permohonan Lawatan ke AADK7
Jumlah1176

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia372
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar166
Permohonan Pameran Antidadah AADK157
Permohonan Lawatan ke AADK8
Jumlah703

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia225
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar143
Permohonan Pameran Antidadah AADK70
Permohonan Lawatan ke AADK4
Jumlah442

ATAS