Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN S)

Pengenalan

Klinik Cure & Care menyediakan perkhidmatan pemulihan dan rawatan penagihan dadah  secara sukarela melalui seksyen 8(3)(a) Akta Penagih Dadah  (Rawatan & Pemulihan) 1983. Perkhidmatan ini  lebih terbuka kepada semua golongan sasar samada pengguna, penyalahguna dan penagih dadah.  Minima tempoh rawatan bagi klien di Klinik Cure and Care adalah 6 bulan dan maksima adalah selama 24 bulan ( 2 Tahun). Perkhidmatan ini telah memberi peluang kepada individu yang bekerja (awam / swasta), masih bersekolah , pelajar kolej/ Universiti untuk mendapatkan rawatan awal  apabila terlibat dengan masalah penagihan dadah.

Elemen

 • Perkhidmatan yang ditawarkan di Klinik Cure & Care adalah terbuka kepada sesiapa yang mempunyai permasalahan dadah. Perkhidmatan di tawarkan kepada klien secara inpatient atau pesakit luar yang merangkum detoksifikasi menggunakan ubat-ubatan, kaunseling dan bimbingan, agama dan spiritual, pendidikan pencegahan relapse, life skiils, rawatan terapi gentian menggunakan metadhone, kelompok sokong bantu, rujukan dan advokasi.
 • Menawarkan perkhidmatan kepada klien yang hadir secara sukarela, termasuklah keluarga klien atau sesiapa sahaja yang signifikan dengan klien untuk mendapatkan perkhidmatan di Klinik Cure and Care.
 • Klien yang hadir untuk menjalani program rawatan dan pemulihan dadah tidak terikat dengan implikasi undang-undang. Klien akan dibuat ujian dan penilaian terhadap penggunaan dadah sebelum kemasukan dan tiada tindakan undang-undang dikenakan kepada klien.

Konsep

Penagih Sebagai Pesakit

 • Menganggap Penagih Dadah sebagai pesakit

Open Access Service

 • Memberi perkhidmatan secara terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia yang mempunyai permasalahan dadah.

Tiada Prasyarat

Skop Perkhidmatan

Inpatient

 • Berdasarkan kepada keperluan klien danujian saringan serta penilaian.

Outpatient

 • Rawatan mengikut keperluan klien
 • Berdasarkan temujanji`

Rawatan Klinikal

 • Detoksifikasi
 • Rawatan Perubatan

Terapi Gantian Metadon

 • Bagi Penagih Dadah Opiat

Rujukan dan Advokasi

 • Keluarga, Majikan, Orang Awam dan Klien ( Hospital, Jabatan, Kebajikan Masyarakat, Pejabat Agama dan sebagainya).

Program Tambahan

 • TransCC
 • Hipnoterapi
 • Art Therapy

Prinsip dan Kaedah Kemasukan

Prinsip kemasukan klien ke Klinik Cure & Care adalah :

 • Sukarela
 • Tiada Pra-syarat

Kaedah kemasukan klien :

 • Datang sendiri secara sukarela
 • Rujukan oleh pihak ketiga – keluarga , pasangan , rakan , majikan dll
 • Temuseru oleh Pegawai AADK atau Badan Bukan Kerajaan (NGO)

Program

Psikososial

 • Kepulihan Awalan (Early Recovery)
 • Pencegahan Penagihan Semula (Relapse Prevention)
 • Sokongan Sosial
 • Program Keagamaan dan Kerohania
 • Bimbingan dan Kaunseling (Individu / Kelompok / Keluarga)
 • Sukan dan Riadah
 • Kawad dan Disiplin

Rawatan Kesihatan dan Perubatan

 • Medical Assisted Therapy (MAT)
 • Rawatan Psikiatri
 • Rawatan HIV/HEP/TB/STI
 • Saringan Penyakit Berjangkit
 • Rawatan Pencegahan TB
 • Pendidikan Kesihatan

Latihan Kemahiran & Vokasional

 • Latihan Kemahiran Vokasional Jangka Panjang
 • Latihan Kemahiran Vokasional Jangka Pendek
 • Perniagaan dan Keusahawanan
 • Penempatan Kerja

Accessibility Toolbar