Bulan: Oktober 2021

Permainan Mobile

Aplikasi mobile bertujuan untuk menyampaikan mesej antidadah kepada golongan generasi muda berdasarkan trend terkini. Permainan melalui mobile boleh dimuat turun melalui Google Play pada bulan Disember 2021.

Permainan Komputer

Aplikasi komputer bertujuan untuk menyampaikan mesej antidadah kepada golongan generasi muda berdasarkan trend terkini. Permainan komputer boleh dimuat turun pada bulan Disember 2021.

Pameran Maya

Pameran Maya AADK bertujuan mewujudkan ruang dan peluang untuk keterlibatan pengunjung maya tanpa perlu berada di lokasi pameran secara fizikal. Sepertimana ditawarkan oleh pameran fizikal pembangunan pameran maya ini tepat pada masanya di saat usaha kita meneroka pelbagai alternatif bagi membudayakan norma baharu dalam kehidupan harian. Pameran maya ini boleh dilayari bermula Disember 2021.