SIJIL AMALAN PENDIDIKAN PENCEGAHAN (CPE) LEVEL 2 MODUL 7 PERANCANGAN & PELAKSANAAN PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (KOMUNITI) COHORT 3

TARIKH

22 Mei 2023 - 25 Mei 2023    
8:30 am - 4:30 pm

ANJURAN

Cawangan Pencegahan

Tempat : PLAK

Accessibility Toolbar