SIJIL AMALAN PENDIDIKAN PENCEGAHAN (CPE) LEVEL 2 MODUL 7 PERANCANGAN & PELAKSANAAN PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (KOMUNITI) COHORT 1

TARIKH

1 Ogos 2023 - 4 Ogos 2023    
8:30 am - 4:30 pm

ANJURAN

Cawangan Pencegahan

Tempat : PLAK

Accessibility Toolbar