SIJIL AMALAN PENDIDIKAN PENCEGAHAN (CPE) LEVEL 2 MODUL 6 PERANCANGAN & PELAKSANAAN PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (INSTITUT PENDIDIKAN) COHORT 2

TARIKH

14 Mei 2023 - 18 Mei 2023    
8:30 am - 4:30 pm

ANJURAN

Cawangan Pencegahan

Tempat : PLAK

Accessibility Toolbar