PROGRAM PERSIJILAN AADK: SIJIL AMALAN PENGUATKUASAAN (CEP) LEVEL 2 MODUL7 SIASATAN (COHORT 1)

TARIKH

19 Jun 2023 - 22 Jun 2023    
8:30 am - 4:30 pm

ANJURAN

Cawangan Penguatkuasaan & Keselamatan

Tempat : PLAK

Accessibility Toolbar