PROGRAM PERSIJILAN AADK: SIJIL AMALAN PENGUATKUASAAN (CEP) LEVEL 2 MODUL 8 PENDAKWAAN (COHORT 2)

TARIKH

23 Oktober 2023 - 26 Oktober 2023    
8:30 am - 4:30 pm

ANJURAN

Cawangan Penguatkuasaan & Keselamatan

Tempat : PLAK

Accessibility Toolbar