PROGRAM PERSIJILAN AADK: SIJIL AMALAN PENGUATKUASAAN (CEP) LEVEL 2 MODUL 8 PENDAKWAAN (COHORT 1)

TARIKH

16 Jun 2023 - 18 Jun 2023    
8:30 am - 4:30 pm

ANJURAN

Cawangan Penguatkuasaan & Keselamatan

Tempat : PLAK

Accessibility Toolbar