Statistik Dadah

STATISTIK PENAGIH MENGIKUT STATUS KES TAHUN 2014 - 2019
KATEGORI PER KES / PER INDIVIDU 2014 2015 2016 2017 2018 2019
STATUS KES /TAHUN Penagih Baru Dikesan Per Kes 13,605 20,289 22,923 18,440 17,474 17,506
Per Individu 11,712 17,947 22,814 18,112 17,315 17,439
Penagih Berulang Per Kes 8,172 6,379 7,921 7,482 7,793 8,754
Per Individu 9,863 7,643 4,648 3,242 2,908 2,718
JUMLAH Per Kes 21,777 26,668 30,844 25,922 25,267 26,080
Per Individu 21,575 25,590 27,462 21,354 20,223 20,157

Nota:-

Penagih Baru  dikesan- Penagih yang dikesan kali pertama menjalani rawatan/pemulihan/pengawasan di AADK

Penagih Berulang - Penagih yang pernah dikesan menjalani rawatan/ pemulihan/ pengawasan di AADK sebelum ini.

Data Per Kes merujuk kepada seorang penagih yang mempunyai satu atau lebih kesalahan dalam tahun semasa. Manakala data Per Individu merujuk kepada data penagih yang dikira sekali sahaja dalam tempoh enam (6) tahun.

STATISTIK PENAGIH MENGIKUT NEGERI TAHUN 2014 - 2019
KATEGORI PER KES / PER INDIVIDU 2014 2015 2016 2017 2018 2019
NEGERI/
TAHUN
Johor Per Kes 1,992 2,541 2,565 2,108 2,352 2,371
Per Individu 1,999 2,470 2,403 1,901 2,085 2,071
Kedah Per Kes 2,535 2,945 3,862 2,655 2,693 3,582
Per Individu 2,559 2,893 3,641 2,343 2,155 2,608
Kelantan Per Kes 1,399 1,994 3,233 3,700 4,153 2,998
Per Individu 1,384 1,944 2,860 3,179 3,336 2,292
Melaka Per Kes 845 944 930 613 736 819
Per Individu 828 936 876 527 582 581
Negeri Sembilan Per Kes 951 1,050 1,172 1,012 1,374 1,244
Per Individu 937 1,038 1,123 847 1,128 1,009
Pahang Per Kes 1,903 2,066 2,419 2,088 1,749 1,672
Per Individu 1,865 1,985 2,119 1,712 1,420 1,253
Perak Per Kes 2,716 3,106 2,639 1,557 1,820 2,046
Per Individu 2,716 3,058 2,439 1,323 1,466 1,598
Perlis Per Kes 499 781 692 654 582 316
Per Individu 470 694 596 489 405 227
Pulau Pinang Per Kes 2,780 4,280 5,081 3,844 2,303 2893
Per Individu 2,715 3,784 3,549 2,077 1,043 1,445
Sabah Per Kes 940 898 1,044 1,047 1,200 1,574
Per Individu 939 891 1,025 1,008 1,147 1,498
Sarawak Per Kes 854 658 534 440 693 852
Per Individu 845 639 515 419 630 797
Selangor Per Kes 2,051 2,987 3,176 2,375 2,228 2,385
Per Individu 2,054 2,907 3,015 2,159 1,940 1,997
Terengganu Per Kes 579 1,022 1,676 2,044 2,057 2,123
Per Individu 576 1,006 1,629 1,845 1,766 1,785
WP Kuala Lumpur Per Kes 1,698 1,328 1,695 1,655 1,223 1,023
Per Individu 1,653 1,282 1,548 1,395 1,021 823
WP Labuan Per Kes 19 36 79 92 72 139
Per Individu 19 35 78 92 70 136
WP Putrajaya Per Kes 16 32 47 38 32 43
Per Individu 16 28 46 38 29 37
JUMLAH Per Kes 21,777 26,668 30,844 25,922 25,267 26,080
Per Individu 21,575 25,590 27,462 21,354 20,223 20,157

Nota :-

 1. Data Per Kes merujuk kepada seorang penagih yang mempunyai satu atau lebih kesalahan dalam tahun semasa. Manakala data Per Individu merujuk kepada data penagih yang dikira sekali sahaja dalam tempoh enam (6) tahun.
STATISTIK PENAGIH MENGIKUT JANTINA TAHUN 2014 - 2019
KATEGORI PER KES / PER INDIVIDU 2014 2015 2016 2017 2018 2019
JANTINA/
TAHUN
Lelaki Per Kes 21,078 25,655 29,660 24,926 24,314 24,949
Per Individu 20,878 24,599 26,396 20,464 19,392 19,179
Perempuan Per Kes 699 1,013 1,184 996 953 1,131
Per Individu 697 991 1,066 890 831 978
JUMLAH Per Kes 21,777 26,668 30,844 25,922 25,267 26,080
Per Individu 21,575 25,590 27,462 21,354 20,223 20,157
 1. Data Per Kes merujuk kepada seorang penagih yang mempunyai satu atau lebih kesalahan dalam tahun semasa. Manakala data Per Individu merujuk kepada data penagih yang dikira sekali sahaja dalam tempoh enam (6) tahun.
STATISTIK PENAGIH MENGIKUT BANGSA TAHUN 2014 – 2019
KATEGORI PER KES / PER INDIVIDU 2014 2015 2016 2017 2018 2019
BANGSA/
TAHUN
Melayu Per Kes 17,122 21,335 24,901 20,956 20,671 20,820
Per Individu 16,940 20,515 22,340 17,405 16,497 15,864
Cina Per Kes 1,828 2,117 2,182 1,947 1,480 1,550
Per Individu 1,809 1,987 1,826 1,475 1,148 1,192
India Per Kes 1,657 2,113 2,428 1,760 1,602 1,787
Per Individu 1,660 2,002 2,010 1,260 1,159 1,291
Pribumi Sabah Per Kes 842 774 977 999 1,087 1,355
Per Individu 839 766 948 975 1,038 1,279
Pribumi Sarawak Per Kes 180 148 154 113 223 300
Per Individu 179 148 154 111 202 289
Lain-Lain* Per Kes 148 181 202 147 204 268
Per Individu 148 172 184 128 179 242
JUMLAH Per Kes 21,777 26,668 30,844 25,922 25,267 26,080
Per Individu 21,575 25,590 27,462 21,354 20,223 20,157

Nota :

 1. Lain-lain merujuk kepada Punjabi, Siam Serani   dan Orang asli.
 2. Data Per Kes merujuk kepada seorang penagih yang mempunyai satu atau lebih kesalahan dalam tahun semasa. Manakala data Per Individu merujuk kepada data penagih yang dikira sekali sahaja dalam tempoh enam (6) tahun.
STATISTIK PENAGIH MENGIKUT UMUR KETIKA DIKESAN TAHUN 2014 – 2019
KATEGORI PER KES / PER INDIVIDU 2014 2015 2016 2017 2018 2019
UMUR KETIKA DIKESAN/
TAHUN
Remaja (13-18 Tahun) Per Kes 622 717 826 694 550 437
Per Individu 615 713 810 683 541 431
Belia (19-39 Tahun) Per Kes 541 19,578 22,709 18,823 18,417 18,986
Per Individu 15,540 18,799 20,335 15,812 15,131 15,033
Dewasa (≥40 Tahun) Per Kes 5,463 6,373 7,309 6,405 6,300 6,657
Per Individu 5,420 6,078 6,317 4,859 4,551 4,693
JUMLAH Per Kes 21,777 26,668 30,844 25,922 25,267 26,080
Per Individu 21,575 25,590 27,462 21,354 20,223 20,157
 1. Data Per Kes merujuk kepada seorang penagih yang mempunyai satu atau lebih kesalahan dalam tahun semasa. Manakala data Per Individu merujuk kepada data penagih yang dikira sekali sahaja dalam tempoh enam (6) tahun.
STATISTIK PENAGIH MENGIKUT JENIS PEKERJAAN TAHUN 2014 - 2019
KATEGORI PER KES / PER INDIVIDU 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PEKERJAAN/ TAHUN Binaan Per Kes 606 531 453 297 303 311
Per Individu 540 483 437 263 261 242
Buruh Am Per Kes 4,805 5,086 5,232 5,416 5,621 5,819
Per Individu 4,594 4,924 5,025 4,726 4,489 4,503
Hiburan Per Kes 37 48 27 41 19 30
Per Individu 37 45 23 39 19 29
Jualan Per Kes 1,837 2,061 2,101 1,708 1,607 1,825
Per Individu 1,657 1,908 2,034 1,542 1,392 1,559
Penganggur Per Kes 2,746 3,911 4,533 4,125 3,650 3,682
Per Individu 2,688 3,713 4,345 3,547 2,986 2,940
Pengangkutan Per Kes 1,144 1,245 1,230 950 940 1,118
Per Individu 1,066 1,185 1,182 854 796 940
Pengurusan* Per Kes 179 199 215 247 207 253
Per Individu 166 192 211 234 197 230
Penuntut Per Kes 197 269 298 281 186 159
Per Individu 179 260 295 274 184 156
Perkeranian Per Kes 51 52 66 66 58 62
Per Individu 48 47 64 64 55 57
Perkhidmatan Per Kes 2,460 2,348 2,299 1,744 1,822 2,470
Per Individu 2,219 2,190 2,210 1,576 1,595 2,157
Perkilangan Per Kes 502 522 576 465 421 548
Per Individu 468 475 563 432 378 472
Pertanian & Perikanan Per Kes 1,814 1,969 1,857 1,443 1,457 1,658
Per Individu 1,633 1,856 1,794 1,242 1,197 1,316
Rencam / Sambilan Per Kes 4,155 7,117 10,643 8,173 8,086 7,012
Per Individu 5,152 7,079 8,011 5,676 5,890 4,588
Teknikal Per Kes 1,244 1,310 1,314 966 890 1,133
Per Individu 1,128 1,233 1,268 885 784 968
JUMLAH Per Kes 21,777 26,668 30,844 25,922 25,267 26,080
Per Individu 21,575 25,590 27,462 21,354 20,223 20,157

Nota:

 1.  *Data penagih yang terlibat dalam kategori pengurusan termasuk kakitangan awam.
 2. Data Per Kes merujuk kepada seorang penagih yang mempunyai satu atau lebih kesalahan dalam tahun semasa. Manakala data Per Individu merujuk kepada data penagih yang dikira sekali sahaja dalam tempoh enam (6) tahun.
STATISTIK PENAGIH MENGIKUT TAHAP PENDIDIKAN TAHUN 2014 - 2019
KATEGORI PER KES / PER INDIVIDU 2014 2015 2016 2017 2018 2019
KELULUSAN AKADEMIK/
TAHUN
Tidak Bersekolah Per Kes 1,909 2,681 3,351 3,751 4,044 3,545
Per Individu 1,784 2,441 2,992 3,293 3,563 2,823
Sekolah Rendah Per Kes 2,694 2,862 2,898 2,370 2,118 2,301
Per Individu 2,707 2,773 2,529 1,848 1,588 1,730
LCE/SRP/
PMR
Per Kes 8,662 10,326 11,730 9,082 8,451 8,843
Per Individu 8,570 9,911 10,297 7,192 6,459 6,630
MCE/SPM/
/SPMV
Per Kes 7,502 9,445 11,314 9,311 9,114 9,678
Per Individu 7,520 9,156 10,189 7,760 7,283 7,522
HSC/STP/
STPM
Per Kes 188 171 218 166 166 154
Per Individu 184 158 205 135 132 118
Diploma Per Kes 290 453 506 473 540 620
Per Individu 289 449 475 439 479 537
Ijazah/Master/
Phd
Per Kes 44 77 96 113 114 129
Per Individu 43 77 92 106 103 118
Lain-Lain
(Cth: Sijil Kemahiran)**
Per Kes 488 653 731 656 720 810
Per Individu 478 625 683 581 616 679
JUMLAH Per Kes 21,777 26,668 30,844 25,922 25,267 26,080
Per Individu 21,575 25,590 27,462 21,354 20,223 20,157

Nota :

 1. *Termasuk Matrikulasi; Sijil Kemahiran Bukan MLVK Asas; Sijil Kemahiran Bukan MLVK Lanjutan; Sijil Kemahiran Bukan Teknikal; Sijil Kemahiran MLVK dan lain-lain sijil kemahiran yang berkaitan.
 2. Data Per Kes merujuk kepada seorang penagih yang mempunyai satu atau lebih kesalahan dalam tahun semasa. Manakala data Per Individu merujuk kepada data penagih yang dikira sekali sahaja dalam tempoh enam (6) tahun.
STATISTIK JENIS DADAH YANG DIGUNA TAHUN 2014 - 2019
KATEGORI PER KES / PER INDIVIDU 2014 2015 2016 2017 2018 2019
JENIS DADAH/
TAHUN
Opiat* Per Kes 14,502 16,616 16,985 10,154 7,746 7,938
Per Individu 13,959 13,959 14,579 7,580 5,773 5,301
Methamphetamin (Kristal) Per Kes 4,117 8,133 10,107 10,419 11,531 13,768
Per Individu 4,124 7,457 8,624 8,392 8,698 10,559
Methamphetamin
(Pil)
Per Kes 1,919 1,389 1,236 1,066 4,853 2,386
Per Individu 1,221 861 2,310 3,697 3,822 1,760
Ganja Per Kes 1,239 674 2,631 4,366 1,122 755
Per Individu 1,762 1,354 1,192 974 944 630
Amphetamine – Type Stimulants (Tidak termasuk methamphetamin) Per Kes 535 635 764 764 1,152 2,872
Per Individu 478 604 726 695 954 1,832
Lain-lain**** Per Kes 8 7 18 9 19 78
Per Individu 24 19 19 11 17 66
Pil Psikotropik*** Per Kes 35 25 23 13 26 14
Per Individu 7 7 12 5 15 9
Jumlah Per Kes 21,777 26,668 30,844 25,922 25,267 27,811
Per Individu 21,575 25,590 27,462 21,354 20,223 20,157

Nota :

 1. *Merujuk kepada Heroin & Morfin
 2. **Merujuk kepada Ecstasy & Amphetamin
 3. Ganja : Ganja, Hashish & Marijauna
 4. Methamphetamin (crystalline): Syabu, Ice & Batu
 5. Methamphetamin (tablets): Pil Kuda, Pil YABA,  Pil YAMA & Pil Bom
 6. ***Termasuk Benzodiazepine, Pil Psikotropik & Eramin5
 7. ****Termasuk Daun ketum, Depressen, Dissoaciative, Hallucinogens, Inhalan dll
 8. Data jumlah jenis dadah yang diguna tidak semestinya menyamai jumlah penagih. Ini kerana terdapat penagih yang menggunakan lebih daripada satu jenis dadah.
 9. Data Per Kes merujuk kepada seorang penagih yang mempunyai satu atau lebih kesalahan dalam tahun semasa. Manakala data Per Individu merujuk kepada data penagih yang dikira sekali sahaja dalam tempoh lima (5) tahun.
STATISTIK SEBAB MULA GUNA DADAH TAHUN 2014 - 2019
KATEGORI PER KES / PER INDIVIDU 2014 2015 2016 2017 2018 2019
SEBAB MULA GUNA DADAH/
TAHUN
Pengaruh Kawan Per Kes 13,466 16,943 17,990 16,209 14,459 13,676
Per Individu 13,189 15,844 15,634 13,134 11,324 10,260
Perasaan Ingin Tahu Per Kes 3,221 4,523 5,618 4,813 5,009 4,840
Per Individu 3,137 4,056 4,626 3,656 3,720 3,433
Keseronokan Per Kes 2,270 2,550 3,944 3,323 3,286 3,457
Per Individu 2,215 2,529 3,400 2,495 2,510 2,357
Tekanan Jiwa Per Kes 1,986 1,572 1,910 1,214 1,953 2,538
Per Individu 1,725 1,462 1,727 1,043 1,428 1,875
Lain-Lain* Per Kes 752 1,059 1,442 840 1,187 1,768
Per Individu 719 957 1,284 690 878 1,251
Menahan Sakit Per Kes 461 617 698 345 462 1,392
Per Individu 421 557 640 297 295 873
Rangsangan Per Kes 174 206 145 39 84 130
Per Individu 144 176 134 33 61 101
Secara Tidak Sengaja Per Kes 25 9 17 8 9 10
Per Individu 25 9 17 6 7 7
Jumlah Per Kes 21,777 26,668 30,844 25,922 25,267 27,811
Per Individu 21,575 25,590 27,462 21,354 20,223 20,157

 

Nota:

 1. *Kategori lain-lain adalah termasuk agresif, berasaskan pekerjaan, hiburan, kurang didikan agama, masalah kewangan, melangsingkan badan, penderaan, perubatan, rindu, seks, teraniaya, tiada ilmu tentang bahaya dadah, untuk belajar dan sebagainya.
 2. Data Per Kes merujuk kepada seorang penagih yang mempunyai satu atau lebih kesalahan dalam tahun semasa. Manakala data Per Individu merujuk kepada data penagih yang dikira sekali sahaja dalam tempoh enam (6) tahun.
ATAS