Statistik Dadah

JUMLAH PENAGIH YANG DIKESAN MENGIKUT STATUS KES

2013 2014 2015 2016 2017
Kes Baru 13,481 13,605 20,289 22,923 18,440
Kes Berulang 7,406 8,172 6,379 7,921 7,482
JUMLAH 20,887 21,777 26,668 30,844 25,922

JUMLAH PENAGIH YANG DIKESAN MENGIKUT NEGERI

2013 2014 2015 2016 2017
Pulau Pinang 3,043 2,780 4,280 5,081 3,844
Selangor 2,226 2,051 2,987 3,176 2,375
Kedah 2,702 2,535 2,945 3,862 2,655
Terengganu 641 579 1,022 1,676 2,044
Kelantan 895 1,399 1,994 3,233 3,700
Perak 2,789 2,716 3,106 2,639 1,557
Johor 1,874 1,992 2,541 2,565 2,108
WP Kuala Lumpur 1,841 1,698 1,328 1,695 1,655
Pahang 1,621 1,903 2,066 2,419 2,088
Negeri Sembilan 1,008 951 1,050 1,172 1,012
Sabah 513 940 898 1,044 1,047
Perlis 374 499 781 692 654
Melaka 675 845 944 930 613
Sarawak 650 854 658 534 440
WP Putrajaya 20 16 32 47 38
WP Labuan 15 19 36 79 92
JUMLAH 20,887 21,777 26,668 30,844 25,922

JUMLAH PENAGIH YANG DIKESAN MENGIKUT JANTINA

2013 2014 2015 2016 2017
Lelaki 20,219 21,078 25,655 29,660 24,926
Perempuan 668 699 1,013 1,184 996
JUMLAH 20,887 21,777 26,668 30,844 25,922

JUMLAH PENAGIH YANG DIKESAN MENGIKUT ETNIK

2013 2014 2015 2016 2017
Melayu 16,092 17,122 21,335 24,901 20,956
Pribumi Sabah 467 842 774 977 999
Pribumi Sarawak 137 180 148 154 113
Cina 2,081 1,828 2,117 2,182 1,947
India 1,975 1,657 2,113 2,428 1,760
Lain-lain 135 148 181 202 147
JUMLAH 20,887 21,777 26,668 30,844 25,922

JUMLAH PENAGIH YANG DIKESAN MENGIKUT PEKERJAAN

2013 2014 2015 2016 2017
Buruh Am 4,555 4,805 5,086 5,232 5,416
Penganggur 2,509 2,746 3,911 4,533 4,125
Pertanian 1,607 1,814 1,969 1,857 1,443
Perkhidmatan 2,582 2,460 2,348 2,299 1,744
Jualan 1,851 1,837 2,061 2,101 1,708
Pengangkutan 1,141 1,144 1,245 1,230 950
Teknikal 1,001 1,244 1,310 1,314 966
Binaan 473 606 531 453 297
Perkilangan 466 502 522 576 465
Pengurusan 215 179 199 215 247
Penuntut 148 197 269 298 281
Perkeranian 54 51 52 66 66
Hiburan 45 37 48 27 41
Rencam/Sambilan 4,240 4,155 7,117 10,643 8,173
JUMLAH 20887 21777 26668 30844 25922

JUMLAH PENAGIH YANG DIKESAN MENGIKUT UMUR KETIKA DIKESAN

2013 2014 2015 2016 2017
<13 0 0 0 0 0
13-15 18 28 45 85 72
16-19 847 1,173 1375 1,595 1,300
20-24 3,212 3,751 4,986 5,572 4,706
25-29 3,968 4,154 4,977 5,719 4,735
30-34 4,022 3,961 4,936 5,849 4,820
35-39 3,191 3,247 3,976 4,715 3,884
≥40 5,629 5,463 6,373 7,309 6,405
Tiada Maklumat 0 0 0 0 0
JUMLAH 20,887 21,777 26,668 30,844 25,922

JUMLAH PENAGIH YANG DIKESAN MENGIKUT KELULUSAN AKADEMIK

2013 2014 2015 2016 2017
Tidak Bersekolah 1,970 1,909 2,681 3,351 3,751
Sekolah Rendah 2,654 2,694 2,862 2,898 2,370
LCE/SRP/PMR/PT3 8,530 8,662 10,326 11,730 9,082
MCE/SPM/SPMV 6,868 7,502 9,445 11,314 9,311
HSC/STP/STPM 147 188 171 218 166
Diploma 261 290 453 506 473
Ijazah/Master/PHD 57 44 77 96 113
Lain-lain* 400 488 653 731 656
JUMLAH 20,887 21,777 26,668 30,844 25,922

Nota :
*Termasuk Matrikulasi; Sijil Kemahiran Bukan MLVK Asas; Sijil Kemahiran Bukan MLVK Lanjutan; Sijil Kemahiran Bukan Teknikal; Sijil Kemahiran MLVK dan lain-lain sijil kemahiran yang berkaitan.

JUMLAH PENAGIH YANG DIKESAN MENGIKUT JENIS DADAH YANG DIGUNA

2013 2014 2015 2016 2017
OPIAT* 16,041 14,502 16,616 16,985 10,154
METHAMPHETAMIN (Crystalline) 2,901 4,117 8,133 10,107 10,419
GANJA 1,885 1,919 1,389 1,236 1,066
METHAMPHETAMIN (Tablets) 107 1,239 674 2,631 4,366
ATS** 369 535 635 764 764
PIL PSIKOTROPIK*** 18 8 7 18 9
LAIN-LAIN**** 40 35 25 23 13
JUMLAH 20,887 21,777 26,668 30,844 25,922

Nota :
*Merujuk kepada Heroin & Morfin.

**Merujuk kepada Ecstasy & Amphetamin.
Ganja : Ganja, Hashish & Marijauna.
Methamphetamin (crystalline): Syabu, Ice & Batu.
Methamphetamin (tablets): Pil Kuda, Pil YABA, Pil YAMA & Pil Bom.
***Termasuk Benzodiazepine, Pil Psikotropik & Eramin5.
****Termasuk Daun ketum, Depressen, Dissoaciative, Hallucinogens, Inhalan dll.

Data jumlah jenis dadah yang diguna tidak semestinya menyamai jumlah penagih. Ini kerana terdapat penagih yang menggunakan lebih daripada satu jenis dadah.

JUMLAH PENAGIH YANG DIKESAN MENGIKUT SEBAB GUNA DADAH

2013 2014 2015 2016 2017
Untuk Keseronokan 1,663 2,270 2,550 3,944 3,323
Pengaruh Kawan 11,935 13,466 16,943 17,990 16,209
Perasaan Ingin Tahu 3,824 3,221 4,523 5,618 4,813
Rangsangan 185 174 206 145 39
Menahan Kesakitan 458 461 617 698 345
Secara Tidak Sengaja 19 25 9 17 8
Tekanan Jiwa 2,566 1,986 1,572 1,910 1,214
Lain-lain* 711 752 1059 1442 840
JUMLAH 20,887 21,777 26,668 30,844 25,922

Nota :
*Kategori lain-lain adalah termasuk agresif, berasaskan pekerjaan, hiburan, kurang didikan agama, masalah kewangan, melangsingkan badan, penderaan, perubatan, rindu, seks, teraniaya tiada ilmu tentang bahaya dadah, untuk belajar dan sebagainya.

ATAS