Statistik Dadah

STATISTIK PENAGIH MENGIKUT STATUS KES TAHUN 2014 - 2018
KATEGORI PER KES / PER INDIVIDU 2014 2015 2016 2017 2018
STATUS KES /TAHUN Penagih Baru Dikesan Per Kes 13,605 20,289 22,923 18,440 17,474
Per Individu
11,712 17,947 22,814 18,112 17,315
Penagih Berulang Per Kes 8,172 6,379 7,921 7,482 7,793
Per Individu 9,863 7,643 4,648 3,242 2,908
JUMLAH Per Kes 21,777 26,668 30,844 25,922 25,267
Per Individu 21,575 25,590 27,462 21,354 20,223

Nota:-

Penagih Baru  dikesan- Penagih yang dikesan kali pertama menjalani rawatan/pemulihan/pengawasan di AADK

Penagih Berulang - Penagih yang pernah dikesan menjalani rawatan/ pemulihan/ pengawasan di AADK sebelum ini.

Data Per Kes merujuk kepada seorang penagih yang mempunyai satu atau lebih kesalahan dalam tahun semasa. Manakala data Per Individu merujuk kepada data penagih yang dikira sekali sahaja dalam tempoh lima (5) tahun.

STATISTIK PENAGIH MENGIKUT NEGERI TAHUN 2014 - 2018
KATEGORI PER KES / PER INDIVIDU 2014 2015 2016 2017 2018
NEGERI/
TAHUN
Johor Per Kes 1,992 2,541 2,565 2,108 2,352
Per Individu
1,999 2,470 2,403 1,901 2,085
Kedah Per Kes 2,535 2,945 3,862 2,655 2,693
Per Individu 2,559 2,893 3,641 2,343 2,155
kelantan Per Kes 1,399 1,994 3,233 3,700 4,153
Per Individu 1,384 1,944 2,860 3,179 3,336
Melaka Per Kes 845 944 930 613 736
Per Individu 828 936 876 527 582
Negeri Sembilan Per Kes 951 1,050 1,172 1,012 1,374
Per Individu 937 1,038 1,123 847 1,128
Pahang Per Kes 1,903 2,066 2,419 2,088 1,749
Per Individu 1,865 1,985 2,119 1,712 1,420
Perak Per Kes 2,716 3,106 2,639 1,557 1,820
Per Individu 2,716 3,058 2,439 1,323 1,466
Perlis Per Kes 499 781 692 654 582
Per Individu 470 694 596 489 405
Pulau Pinang Per Kes 2,780 4,280 5,081 3,844 2,303
Per Individu 2,715 3,784 3,549 2,077 1,043
Sabah Per Kes 940 898 1,044 1,047 1,200
Per Individu 939 891 1,025 1,008 1,147
Sarawak Per Kes 854 658 534 440 693
Per Individu 845 639 515 419 630
Selangor Per Kes 2,051 2,987 3,176 2,375 2,228
Per Individu 2,054 2,907 3,015 2,159 1,940
Terengganu Per Kes 579 1,022 1,676 2,044 2,057
Per Individu 576 1,006 1,629 1,845 1,766
WP Kuala Lumpur Per Kes 1,698 1,328 1,695 1,655 1,223
Per Individu 1,653 1,282 1,548 1,395 1,021
WP Labuan Per Kes 19 36 79 92 72
Per Individu 19 35 78 92 70
WP Putrajaya Per Kes 16 32 47 38 32
Per Individu 16 28 46 38 29
JUMLAH Per Kes 21,777 26,668 30,844 25,922 25,267
Per Individu 21,575 25,590 27,462 21,354 20,223

Nota :-

 1. Data Per Kes merujuk kepada seorang penagih yang mempunyai satu atau lebih kesalahan dalam tahun semasa. Manakala data Per Individu merujuk kepada data penagih yang dikira sekali sahaja dalam tempoh lima (5) tahun.
STATISTIK PENAGIH MENGIKUT JANTINA TAHUN 2014 - 2018
KATEGORI PER KES / PER INDIVIDU 2014 2015 2016 2017 2018
JANTINA/
TAHUN
Lelaki Per Kes 21,078 25,655 29,660 24,926 24,314
Per Individu
20,878 24,599 26,396 20,464 19,392
Perempuan Per Kes 699 1,013 1,184 996 953
Per Individu 697 991 1,066 890 831
JUMLAH Per Kes 21,777 26,668 30,844 25,922 25,267
Per Individu 21,575 25,590 27,462 21,354 20,223
 1. Data Per Kes merujuk kepada seorang penagih yang mempunyai satu atau lebih kesalahan dalam tahun semasa. Manakala data Per Individu merujuk kepada data penagih yang dikira sekali sahaja dalam tempoh lima (5) tahun.
STATISTIK JUMLAH PENAGIH YANG DIKESAN MENGIKUT BANGSA, 2014 – 2018
KATEGORI PER KES / PER INDIVIDU 2014 2015 2016 2017 2018
BANGSA/
TAHUN
Melayu Per Kes 17,122 21,335 24,901 20,956 20,671
Per Individu
16,940 20,515 22,340 17,405 16,497
Cina Per Kes 1,828 2,117 2,182 1,947 1,480
Per Individu 1,809 1,987 1,826 1,475 1,148
India Per Kes 1,657 2,113 2,428 1,760 1,602
Per Individu 1,660 2,002 2,010 1,260 1,159
Pribumi Sabah Per Kes 842 774 977 999 1,087
Per Individu 839 766 948 975 1,038
Pribumi Sarawak Per Kes 180 148 154 113 223
Per Individu 179 148 154 111 202
Lain-Lain* Per Kes 148 181 202 147 204
Per Individu 148 172 184 128 179
JUMLAH Per Kes 21,777 26,668 30,844 25,922 25,267
Per Individu 21,575 25,590 27,462 21,354 20,223

Nota :

 1. Lain-lain merujuk kepada Punjabi, Siam Serani   dan Orang asli.
 2. Data Per Kes merujuk kepada seorang penagih yang mempunyai satu atau lebih kesalahan dalam tahun semasa. Manakala data Per Individu merujuk kepada data penagih yang dikira sekali sahaja dalam tempoh lima (5) tahun.
STATISTIK JUMLAH PENAGIH YANG DIKESAN MENGIKUT UMUR KETIKA DIKESAN, 2014 – 2018
KATEGORI PER KES / PER INDIVIDU 2014 2015 2016 2017 2018
UMUR KETIKA DIKESAN/
TAHUN
Remaja (13-18 Tahun) Per Kes 622 717 826 694 550
Per Individu
615 713 810 683 541
Belia (19-39 Tahun) Per Kes 541 19,578 22,709 18,823 18,417
Per Individu 15,540 18,799 20,335 15,812 15,131
Dewasa (≥40 Tahun) Per Kes 5,463 6,373 7,309 6,405 6,300
Per Individu 5,420 6,078 6,317 4,859 4,551
JUMLAH Per Kes 21,777 26,668 30,844 25,922 25,267
Per Individu 21,575 25,590 27,462 21,354 20,223
 1. Data Per Kes merujuk kepada seorang penagih yang mempunyai satu atau lebih kesalahan dalam tahun semasa. Manakala data Per Individu merujuk kepada data penagih yang dikira sekali sahaja dalam tempoh lima (5) tahun.
STATISTIK PENAGIH MENGIKUT JENIS PEKERJAAN, 2014 - 2018
KATEGORI PER KES / PER INDIVIDU 2014 2015 2016 2017 2018
PEKERJAAN/ TAHUN Binaan Per Kes 606 531 453 297 303
Per Individu
540 483 437 263 261
Buruh Am Per Kes 4,805 5,086 5,232 5,416 5,621
Per Individu 4,594 4,924 5,025 4,726 4,489
Hiburan Per Kes 37 48 27 41 19
Per Individu 37 45 23 39 19
Jualan Per Kes 1,837 2,061 2,101 1,708 1,607
Per Individu 1,657 1,908 2,034 1,542 1,392
Penganggur Per Kes 2,746 3,911 4,533 4,125 3,650
Per Individu 2,688 3,713 4,345 3,547 2,986
Pengangkutan Per Kes 1,144 1,245 1,230 950 940
Per Individu 1,066 1,185 1,182 854 796
Pengurusan* Per Kes 179 199 215 247 207
Per Individu 166 192 211 234 197
Penuntut Per Kes 197 269 298 281 186
Per Individu 179 260 295 274 184
Perkeranian Per Kes 51 52 66 66 58
Per Individu 48 47 64 64 55
Perkhidmatan Per Kes 2,460 2,348 2,299 1,744 1,822
Per Individu 2,219 2,190 2,210 1,576 1,595
Perkilangan Per Kes 502 522 576 465 421
Per Individu 468 475 563 432 378
Pertanian & Perikanan Per Kes 1,814 1,969 1,857 1,443 1,457
Per Individu 1,633 1,856 1,794 1,242 1,197
Rencam / Sambilan Per Kes 4,155 7,117 10,643 8,173 8,086
Per Individu 5,152 7,079 8,011 5,676 5,890
Teknikal Per Kes 1,244 1,310 1,314 966 890
Per Individu 1,128 1,233 1,268 885 784
JUMLAH Per Kes 21,777 26,668 30,844 25,922 25,267
Per Individu 21,575 25,590 27,462 21,354 20,223

Nota:

 1.  *Data penagih yang terlibat dalam kategori pengurusan termasuk kakitangan awam.
 2. Data Per Kes merujuk kepada seorang penagih yang mempunyai satu atau lebih kesalahan dalam tahun semasa. Manakala data Per Individu merujuk kepada data penagih yang dikira sekali sahaja dalam tempoh lima (5) tahun.
STATISTIK PENAGIH MENGIKUT KELULUSAN AKADEMIK, 2014 - 2018
KATEGORI PER KES / PER INDIVIDU 2014 2015 2016 2017 2018
KELULUSAN AKADEMIK/
TAHUN
Tidak Bersekolah Per Kes 1,909 2,681 3,351 3,751 4,044
Per Individu
1,784 2,441 2,992 3,293 3,563
Sekolah Rendah Per Kes 2,694 2,862 2,898 2,370 2,118
Per Individu 2,707 2,773 2,529 1,848 1,588
LCE/SRP/
PMR
Per Kes 8,662 10,326 11,730 9,082 8,451
Per Individu 8,570 9,911 10,297 7,192 6,459
MCE/SPM/
/SPMV
Per Kes 7,502 9,445 11,314 9,311 9,114
Per Individu 7,520 9,156 10,189 7,760 7,283
HSC/STP/
STPM
Per Kes 188 171 218 166 166
Per Individu 184 158 205 135 132
Diploma Per Kes 290 453 506 473 540
Per Individu 289 449 475 439 479
Ijazah/Master/
Phd
Per Kes 44 77 96 113 114
Per Individu 43/td> 77 92 106 103
Lain-Lain
(Cth: Sijil Kemahiran)**
Per Kes 488 653 731 656 720
Per Individu 478 625 683 581 616
JUMLAH Per Kes 21,777 26,668 30,844 25,922 25,267
Per Individu 21,575 25,590 27,462 21,354 20,223

Nota :

 1. *Termasuk Matrikulasi; Sijil Kemahiran Bukan MLVK Asas; Sijil Kemahiran Bukan MLVK Lanjutan; Sijil Kemahiran Bukan Teknikal; Sijil Kemahiran MLVK dan lain-lain sijil kemahiran yang berkaitan.
 2. Data Per Kes merujuk kepada seorang penagih yang mempunyai satu atau lebih kesalahan dalam tahun semasa. Manakala data Per Individu merujuk kepada data penagih yang dikira sekali sahaja dalam tempoh lima (5) tahun.
STATISTIK JENIS DADAH YANG DIGUNA, 2014 - 2018
KATEGORI PER KES / PER INDIVIDU 2014 2015 2016 2017 2018
JENIS DADAH/
TAHUN
Opiat* Per Kes 14,502 16,616 16,985 10,154 7,746
Per Individu
13,959 13,959 14,579 7,580 5,773
Methamphetamin (Kristal) Per Kes 4,117 8,133 10,107 10,419 11,531
Per Individu 4,124 7,457 8,624 8,392 8,698
Methamphetamin
(Pil)
Per Kes 1,919 1,389 1,236 1,066 4,853
Per Individu 1,221 861 2,310 3,697 3,822
Ganja Per Kes 1,239 674 2,631 4,366 1,122
Per Individu 1,762 1,354 1,192 974 944
Amphetamine – Type Stimulants (Tidak termasuk methamphetamin) Per Kes 535 635 764 764 1,152
Per Individu 478 604 726 695 954
Lain-lain**** Per Kes 8 7 18 9 19
Per Individu 24 19 19 11 17
Pil Psikotropik*** Per Kes 35 25 23 13 26
Per Individu 7 7 12 5 15
Jumlah Per Kes 21,777 26,668 30,844 25,922 25,267
Per Individu 21,575 25,590 27,462 21,354 20,223

Nota :

 1. *Merujuk kepada Heroin & Morfin
 2. **Merujuk kepada Ecstasy & Amphetamin
 3. Ganja : Ganja, Hashish & Marijauna
 4. Methamphetamin (crystalline): Syabu, Ice & Batu
 5. Methamphetamin (tablets): Pil Kuda, Pil YABA,  Pil YAMA & Pil Bom
 6. ***Termasuk Benzodiazepine, Pil Psikotropik & Eramin5
 7. ****Termasuk Daun ketum, Depressen, Dissoaciative, Hallucinogens, Inhalan dll
 8. Data jumlah jenis dadah yang diguna tidak semestinya menyamai jumlah penagih. Ini kerana terdapat penagih yang menggunakan lebih daripada satu jenis dadah.
 9. Data Per Kes merujuk kepada seorang penagih yang mempunyai satu atau lebih kesalahan dalam tahun semasa. Manakala data Per Individu merujuk kepada data penagih yang dikira sekali sahaja dalam tempoh lima (5) tahun.
STATISTIK SEBAB MULA GUNA DADAH, 2014 - 2018
KATEGORI PER KES / PER INDIVIDU 2014 2015 2016 2017 2018
SEBAB MULA GUNA DADAH/
TAHUN
Pengaruh Kawan Per Kes 13,466 16,943 17,990 16,209 14,459
Per Individu
13,189 15,844 15,634 13,134 11,324
Perasaan Ingin Tahu Per Kes 3,221 4,523 5,618 4,813 5,009
Per Individu 3,137 4,056 4,626 3,656 3,720
Keseronokan Per Kes 2,270 2,550 3,944 3,323 3,286
Per Individu 2,215 2,529 3,400 2,495 2,510
Tekanan Jiwa Per Kes 1,986 1,572 1,910 1,214 1,953
Per Individu 1,725 1,462 1,727 1,043 1,428
Lain-Lain* Per Kes 752 1,059 1,442 840 1,187
Per Individu 719 957 1,284 690 878
Menahan Sakit Per Kes 461 617 698 345 462
Per Individu 421 557 640 297 295
Rangsangan Per Kes 174 206 145 39 84
Per Individu 144 176 134 33 61
Secara Tidak Sengaja Per Kes 25 9 17 8 9
Per Individu 25 9 17 6 7
Jumlah Per Kes 21,777 26,668 30,844 25,922 25,267
Per Individu 21,575 25,590 27,462 21,354 20,223

 

Nota:

 1. *Kategori lain-lain adalah termasuk agresif, berasaskan pekerjaan, hiburan, kurang didikan agama, masalah kewangan, melangsingkan badan, penderaan, perubatan, rindu, seks, teraniaya, tiada ilmu tentang bahaya dadah, untuk belajar dan sebagainya.
 2. Data Per Kes merujuk kepada seorang penagih yang mempunyai satu atau lebih kesalahan dalam tahun semasa. Manakala data Per Individu merujuk kepada data penagih yang dikira sekali sahaja dalam tempoh lima (5) tahun.
ATAS