Kajian Penyelidikan Ilmiah AADK

SENARAI KAJIAN  DI BAWAH GERAN PENYELIDIKAN ILMIAH AADK TAHUN 2014-2017

Bil
Senarai Kajian
 
Muat Turun
  
1PENYALAHGUNAAN DAUN KETUM DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH DI NEGERI KEDAH DAN PERLIS
2014-2015, Universiti Utara Malaysia (UUM)
2PERBANDINGAN TAHAP PENGEKALAN KEPULIHAN ANTARA BEKAS KLIEN TAMAT MENJALANI PROGRAM PENYINGKATAN CCRC DALAM TEMPOH 6-11 BULAN DAN PEMBEBASAN ANTARA 12-24 BULAN
2014-2015, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
3PEMERKASAAN STRATEGI INTERVENSI DAN PENCEGAHAN DADAH BERASASKAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL KOMUNITI
2014-2015, Majlis Profesor Negara (MPN)
4IMPLEMENTING SOLUTION-FOCUSED THERAPY FOR SUBSTANCE ABUSERS IN RESIDENTIAL CARE SETTINGS IN MALAYSIA
2014-2016, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
5KEBERKESANAN PROGRAM RAWATAN DAN PEMULIHAN SECARA RESIDENSI DAN NON-RESIDENSI BAGI KLIEN DI CURE & CARE SERVICE CENTRE
2014-2015, Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
6PENGESANAN BEKAS PESERTA PROGRAM RAWATAN, PERUBATAN DAN PEMULIHAN DI KLINIK CURE & CARE 1MALAYSIA
2014-2015, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
7PROFIL PENAGIHAN DAN JENIS KESALAHAN DALAM KALANGAN PENAGIH DADAH DI MALAYSIA
2014-2015, Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
8KETAGIHAN DAN PENYALAHGUNAAN DADAH DI KALANGAN SELEBRITI TEMPATAN: KAJIAN TERHADAP INDUSTRI FILEM, TELEVISYEN DAN MUZIK
2015-2016, Universiti Multimedia (MMU)
9VALIDASI ADDICTION SEVERITY INDEX (ASI) VERSI BAHASA MELAYU (ASI-BM-5)
2015-2016, Cyberjaya University College of Medical Sciences (CUCMS)
10KAJIAN KEBERKESANAN PROGRAM METADON (METHADONE) DI AADK
2015-2017, Persatuan Kaunseling Malaysia (PERKAMA)
11KEBOLEHDAPATAN PEKERJAAN (EMPLOYABILITY) DAN PENERIMAAN MAJIKAN TERHADAP BEKAS PELATIH @ KLIEN AADK DALAM PASARAN KERJA
2016-2017, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
12KADAR KECENDERUNGAN RELAPS DAN KEJAYAAN MENGEKALKAN KEPULIHAN DALAM KALANGAN PENGHUNI YANG TAMAT MENGIKUTI RAWATAN DAN KEPULIHAN DI CURE & CARE REHABILITATION CENTRE (CCRC)
2016-2017, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
13KAJIAN META-ANALISIS KEBERKESANAN PROGRAM RAWATAN PEMULIHAN DI AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN
2016-2017, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) (ACREDA)
14KAJIAN META-ANALISIS KEBERKESANAN PROGRAM PENDIDIKAN PENCEGAHAN DI AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN
2016-2017, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
15PENILAI PROSES DAN KEBERKESANAN STRATEGI PERANGI DADAH HABIS-HABISAN 2016
2016-2017, Persatuan Kaunseling Malaysia (PERKAMA)
16PEMBANGUNAN TEKNIK INTERVENSI BERBANTUKAN TEKNOLOGI BIOFEEDBACK UNTUK MENINGKATKAN KEBERKESANAN PROGRAM PEMULIHAN DADAH DI KALANGAN REMAJA DI PUSAT PEMULIHAN DADAH
2017-2018, Universiti Malaysia Pahang (UMP)
17PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DALAM MEMBANTU PIHAK BERWAJIB MENANGANI ISU PENYALAHGUNAAN DADAH DALAM KALANGAN BELIA DI MALAYSIA
2017-2018, Universiti Sains Malaysia (USM)
18COMMUNITY EMPOWERMENT: PENINGKATAN KESEDARAN MASYARAKAT BERKAITAN PENYALAHGUNAAN DADAH DI SABAH DAN SARAWAK
2017-2018, Universiti Malaysia Sabah (UMS)
19DEVELOPING GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM TO IDENTIFY HIGH RISK AREAS OF SUBSTANCE ABUSE
20PROTOKOL SARINGAN DAN PENILAIAN UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI PEGAWAI PEMULIHAN CCRC
2017-2018, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
21FAMILY INTERVENTION FOR THE MITIGATION OF ONLINE DRUG TRAFFICKING: MODULE DEVELOPMENT AND FEASIBILITY OF IMPLEMENTATION
2017-2018, Universiti islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
22KAJIAN EKPERIMENTAL 7 LANGKAH KEPULIHAN DALAM PENAGIHAN SEBAGAI RANDOMIZED CONTROL TRIAL (RCT) PENDEKATAN BERASASKAN PEMBUKTIAN DALAM PROGRAM AFTERCARE DI KOMUNITI ACREDA USIM
2017-2018, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
23KAJIAN EKPERIMEN MODEL TERAPI KERJAYA AADK DALAM KALANGAN PELATIH AADK
2017-2018, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
24EMERGING CONSENSUS ON DEVELOPING A CLINICAL SUPERVISION AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT MODULE ON DRUG AND REHABILITATION TREATMENT
2017-2018, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
25KAJIAN KEBERKESANAN PROGRAM INABAH DALAM MEMBANTU KLIEN MENINGKATKAN AMALAN KEROHANIAN DALAM KEHIDUPAN DI KOMUNITI
2017-2018, Universiti Putra Malaysia (UPM)
26PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM SHIELDS MENGGUNAKAN PENDEKATAN PRE-POST DAN FOLLOW-UP SELEPAS 3 BULAN MENGIKUTI PROGRAM
2017-2018, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
27KAJIAN KEBERKESANAN PROGRAM KESEDARAN AWAM AADK MELALUI PENDEKATAN PEMASARAN SOSIAL
2017-2018, Universiti Teknologi MARA (UiTM)
28KAJIAN IMPAK NBOS3 AADK MELALUI TERAPI VOKASIONAL
2017-2018, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
29KEBERKESANAN INISIATIF NBOS MY BEAUTIFUL MALAYSIA DALAM MENANGANI PERMASALAHAN DADAH DI KAWASAN BERISIKO TINGGI DALAM NEGERI PERAK
2017-2018, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
30KEBERKESANAN PELAKSANAAN INTERVENSI PENGURUSAN KONTIGENSI (CONTIGENCY MANAGEMENT) TERHADAP KLIEN DALAM KEPULIHAN DI CCRC DENGKIL
2017-2018, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

 

ATAS