Kajian Penyelidikan Ilmiah AADK

SENARAI KAJIAN  DI BAWAH GERAN PENYELIDIKAN ILMIAH AADK

Bil
Senarai Kajian
 
Muat Turun
  
1PENYALAHGUNAAN DAUN KETUM DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH DI NEGERI KEDAH DAN PERLIS
2014-2015, Universiti Utara Malaysia (UUM)
2PERBANDINGAN TAHAP PENGEKALAN KEPULIHAN ANTARA BEKAS KLIEN TAMAT MENJALANI PROGRAM PENYINGKATAN CCRC DALAM TEMPOH 6-11 BULAN DAN PEMBEBASAN ANTARA 12-24 BULAN
2014-2015, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
3PEMERKASAAN STRATEGI INTERVENSI DAN PENCEGAHAN DADAH BERASASKAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL KOMUNITI
2014-2015, Majlis Profesor Negara (MPN)
4IMPLEMENTING SOLUTION-FOCUSED THERAPY FOR SUBSTANCE ABUSERS IN RESIDENTIAL CARE SETTINGS IN MALAYSIA
2014-2016, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
5KEBERKESANAN PROGRAM RAWATAN DAN PEMULIHAN SECARA RESIDENSI DAN NON-RESIDENSI BAGI KLIEN DI CURE & CARE SERVICE CENTRE
2014-2015, Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
6PENGESANAN BEKAS PESERTA PROGRAM RAWATAN, PERUBATAN DAN PEMULIHAN DI KLINIK CURE & CARE 1MALAYSIA
2014-2015, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
7PROFIL PENAGIHAN DAN JENIS KESALAHAN DALAM KALANGAN PENAGIH DADAH DI MALAYSIA
2014-2015, Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
8KETAGIHAN DAN PENYALAHGUNAAN DADAH DI KALANGAN SELEBRITI TEMPATAN: KAJIAN TERHADAP INDUSTRI FILEM, TELEVISYEN DAN MUZIK
2015-2016, Universiti Multimedia (MMU)
9VALIDASI ADDICTION SEVERITY INDEX (ASI) VERSI BAHASA MELAYU (ASI-BM-5)
2015-2016, Cyberjaya University College of Medical Sciences (CUCMS)
10KAJIAN KEBERKESANAN PROGRAM METADON (METHADONE) DI AADK
2015-2017, Persatuan Kaunseling Malaysia (PERKAMA)
11KEBOLEHDAPATAN PEKERJAAN (EMPLOYABILITY) DAN PENERIMAAN MAJIKAN TERHADAP BEKAS PELATIH @ KLIEN AADK DALAM PASARAN KERJA
2016-2017, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
12KADAR KECENDERUNGAN RELAPS DAN KEJAYAAN MENGEKALKAN KEPULIHAN DALAM KALANGAN PENGHUNI YANG TAMAT MENGIKUTI RAWATAN DAN KEPULIHAN DI CURE & CARE REHABILITATION CENTRE (CCRC)
2016-2017, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
13KAJIAN META-ANALISIS KEBERKESANAN PROGRAM RAWATAN PEMULIHAN DI AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN
2016-2017, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) (ACREDA)
14KAJIAN META-ANALISIS KEBERKESANAN PROGRAM PENDIDIKAN PENCEGAHAN DI AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN
2016-2017, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
15PENILAI PROSES DAN KEBERKESANAN STRATEGI PERANGI DADAH HABIS-HABISAN 2016
2016-2017, Persatuan Kaunseling Malaysia (PERKAMA)
16PEMBANGUNAN TEKNIK INTERVENSI BERBANTUKAN TEKNOLOGI BIOFEEDBACK UNTUK MENINGKATKAN KEBERKESANAN PROGRAM PEMULIHAN DADAH DI KALANGAN REMAJA DI PUSAT PEMULIHAN DADAH
2017-2018, Universiti Malaysia Pahang (UMP)
17PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DALAM MEMBANTU PIHAK BERWAJIB MENANGANI ISU PENYALAHGUNAAN DADAH DALAM KALANGAN BELIA DI MALAYSIA
2017-2018, Universiti Sains Malaysia (USM)
18COMMUNITY EMPOWERMENT: PENINGKATAN KESEDARAN MASYARAKAT BERKAITAN PENYALAHGUNAAN DADAH DI SABAH DAN SARAWAK
2017-2018, Universiti Malaysia Sabah (UMS)
19DEVELOPING GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM TO IDENTIFY HIGH RISK AREAS OF SUBSTANCE ABUSE
20PROTOKOL SARINGAN DAN PENILAIAN UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI PEGAWAI PEMULIHAN CCRC
2017-2018, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
21FAMILY INTERVENTION FOR THE MITIGATION OF ONLINE DRUG TRAFFICKING: MODULE DEVELOPMENT AND FEASIBILITY OF IMPLEMENTATION
2017-2018, Universiti islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
22KAJIAN EKPERIMENTAL 7 LANGKAH KEPULIHAN DALAM PENAGIHAN SEBAGAI RANDOMIZED CONTROL TRIAL (RCT) PENDEKATAN BERASASKAN PEMBUKTIAN DALAM PROGRAM AFTERCARE DI KOMUNITI ACREDA USIM
2017-2018, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
23KAJIAN EKPERIMEN MODEL TERAPI KERJAYA AADK DALAM KALANGAN PELATIH AADK
2017-2018, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
24EMERGING CONSENSUS ON DEVELOPING A CLINICAL SUPERVISION AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT MODULE ON DRUG AND REHABILITATION TREATMENT
2017-2018, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
25KAJIAN KEBERKESANAN PROGRAM INABAH DALAM MEMBANTU KLIEN MENINGKATKAN AMALAN KEROHANIAN DALAM KEHIDUPAN DI KOMUNITI
2017-2018, Universiti Putra Malaysia (UPM)
26PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM SHIELDS MENGGUNAKAN PENDEKATAN PRE-POST DAN FOLLOW-UP SELEPAS 3 BULAN MENGIKUTI PROGRAM
2017-2018, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
27KAJIAN KEBERKESANAN PROGRAM KESEDARAN AWAM AADK MELALUI PENDEKATAN PEMASARAN SOSIAL
2017-2018, Universiti Teknologi MARA (UiTM)
28KAJIAN IMPAK NBOS3 AADK MELALUI TERAPI VOKASIONAL
2017-2018, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
29KEBERKESANAN INISIATIF NBOS MY BEAUTIFUL MALAYSIA DALAM MENANGANI PERMASALAHAN DADAH DI KAWASAN BERISIKO TINGGI DALAM NEGERI PERAK
2017-2018, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
30KEBERKESANAN PELAKSANAAN INTERVENSI PENGURUSAN KONTIGENSI (CONTIGENCY MANAGEMENT) TERHADAP KLIEN DALAM KEPULIHAN DI CCRC DENGKIL
2017-2018, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

 

ATAS