KHABAR DARI PTJ | Edisi 7 April 2023

📚 Program Projek Penanaman Nanas oleh Jawatan Kuasa Pemulihan Dadah Daerah Kuala Muda dan AADK Daerah Kuala Muda bersama Klien-Klien AADK Kuala Muda. Program Berbentuk Pertanian penanaman Nanas di Plot Tanah milik AADK Kuala Muda seluas 1 ekar.

📚 Program Pertanian adalah sebagai kaedah rawatan kepada OKP/Klien AADK KM. Program berbentuk latihan, bimbingan dan motivasi perubahan tingkah laku dan pemikiran klien secara hang on di dalam kelas dan lapangan. Aktiviti Pertanian hanyalah katalis menghidupkan minat, emosi dan tingkah laku . Program penanaman nanas adalah latihan secara hang on untuk kepulihan

📚 Mari kita sama-sama saksikan rangkuman kedua-dua program tersebut di dalam usaha pencegahan penyalahgunaan dadah di kalangan belia.

📚 Diharapkan program sebegini akan dapat memupuk nilai dan juga semangat untuk bersama-sama dalam usaha membanteras dadah menuju matlamat dadah terkawal 2025.

#DadahTerkawal2025

#LebihBaikCegah

#KitaDemiNegara

#KhabarDariPTJ

Accessibility Toolbar