Keluar Negara Atas Urusan Persendirian Tanpa Kebenaran Adalah Satu Kesalahan