Kelab Kebajikan Dan Sukan AADK

Pengenalan

Pertubuhan ini telah didaftarkan secara sah dengan Pendaftar PertubuhanMalaysia pada 20 Oktober 1998 dengan nama Kelab Kebajikan dan Sukan Agensi Dadah Kebangsaan Kuala Lumpur (KELAB ADK) di bawah seksyen 7. Akta Pertubuhan 1966 dengan nombor pendaiarannya 1267.

Kemudian pada 2 Mac 2015 KELAB AADK telah didaftarkan sebagai suatu pertubuhan di bawah Seksyen 7. Akta Pertubuhan 1966 dengan nama Kelab Kebajian dan Sukan Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK), Agensi Antidadah Kebangsaan, Kementerian Dalam Negeri, dengan pendaftarannya bernombor PPM-006-10-02032015.

Matlamat

  • Untuk memberi peluang dan kemudahan yang diperlukan untuk ahli kelab mengasah bakat dalam aktiviti sukan, kesusasteraan, kebudayaan, membaiki diri dalam kegiatan yang berkehendakkan tenaga ramai atau daya usaha perseorangan dan disiplin diri sendiri yang sesuai untuk menimbulkan semangat berpasukan dan kekitaan (esprit de corps) antara ahli-ahli serta memperluaskan pandangan mereka, menggalakkan rasa muhibah dan saling hormat menghormati.
  • Untuk mengadakan aktiviti sosial bagi memupuk semangat silaturahim antara ahli dan keluarga mereka.
  • Untuk membantu dalam hal-hal kebajikan ahli dan keluarga mereka.
  • Untuk membeli, menyewa atau lain-lain cara untuk mendapatkan harta bergerak atau tidak bergerak atau mana-mana hak atau keistimewaan yang difikirkan penting yang mungkin menjadi keperluan atau kemudahan bagi KELAB atau ahli-ahli KELAB untuk membaiki, mengurus, menjual, menyewa, memajak, melepaskan, memasukkan ke dalam akaun atau lain-lain cara dengan semua atau pada mana-mana bahagian daripada harta KELAB. Segala keuntungan yang didapati daripada kegiatan-kegiatan tersebut tidak boleh diberi kepada mana-mana ahli tetapi akan jadi hak KELAB.

Keahlian

Semua kakitangan di Ibu Pejabat AADK dan Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) Sungai Besi, Kuala Lumpur layak diterima menjadi Ahli Biasa.

Accessibility Toolbar