Perkhidmatan Bergerak Rawatan dan Pemulihan (MRT) AADK

KP AADK

Sekapur Sireh

Saluran perkhidmatan baharu MRT ini yang berkonsepkan boutique dengan tagline “AADK KEPADA ANDA’’ akan meningkatkan lagi akses rawatan dan pemulihan dadah secara sukarela di negara ini sekaligus memberikan aroma baharu dalam penyampaian perkhidmatan supaya lebih prihatin dan mesra.

SUTEKNO AHMAD BELON


KETUA PENGARAH AADK

Seulas Pinang

Perkhidmatan ini akan dapat meningkatkan kadar klien komplian dalam komuniti seterusnya membantu menambahnilai profesionalisme perkhidmatan rawatan dan pemulihan dadah secara teratur dan berstruktur melalui kolaboratif antara jabatan dan agensi lain.

DATO’ DR. MUHAMAD SADE MOHAMAD AMIN

TIMBALAN KETUA PENGARAH (OPERASI) AADK

Seulas Kata

Sistem Pengurusan dan tadbir urus yang cekap dapat menjamin keberkesanan penyampaian perkhidmatan bagi mencapai objektif yang ditetapkan oleh organisasi

CHAN HONG JIN

TIMBALAN KETUA PENGARAH (PENGURUSAN) AADK

Semanis Bicara

MRT AADK menawarkan perkhidmatan secara mobile dan community based approach akan mudah dijangkau oleh kumpulan-kumpulan marginal kerana program rawatan pemulihan ini adalah lebih fleksibel, berbentuk pakej rawatan dan pemulihan yang disesuaikan dengan keperluan klien.

SITI MARIAM MURSIDAN

PENGARAH

RAWATAN, PERUBATAN & PEMULIHAN AADK

PRPP

Accessibility Toolbar