Go Green AADK Action Plan 2019-2021

banner jom hijau
gambar penngenalan

Pengenalan

 

Pelan Tindakan Jom Hijau Agensi Antidadah Kebangsaan 2019-2021 telah dilancarkan oleh YB Tan Sri Dato’ Haji Muhyiddin bin Haji Mohd Yassin, Menteri Dalam Negeri pada 30 April 2019 sempena Simposium Sains Penagihan Dadah Kebangsaan 2019. Pelan tindakan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan amalan hijau dan aplikasi teknologi hijau di AADK dijalankan secara komprehensif, teratur dan sistematik. Pelan mengandungi lima bidang fokus utama yang menggariskan lapan strategi dan inisiatif. Sebanyak 41 tindakan dan aktiviti akan dijalankan dalam usaha mencapai objektif berikut:

  • Menerapkan nilai-nilai hijau dalam kalangan warga AADK
  • Mengurangkan impak negatif terhadap alam sekitar akibat aktiviti seharian
  • Mengoptimumkan penggunaan tenaga melalui teknologi hijau
  • Meningkatkan kesedaran terhadap faedah-faedah amalan hijau dalam kehidupan

Montaj Pelancaran Jom Hijau

E-Book

Logo

Accessibility Toolbar