• Untuk mengadakan peluang-peluang dan kemudahan-kemudahan yang diperlukan untuk ahli-ahli mengasah bakat mereka dalam lapangan sukan, kesusasteraan, kebudayaa, membaiki diri dalam kegiatan yang berkehendakkan tenaga ramai atau daya usaha perseorangan dan disiplin diri sendiri yang sesuai untuk mebimbulkan semangat berpasukan dan kekitaan (esprit de corps) di antara ahli-ahli serta memperluaskan pandangan mereka, mengalakkan rasa muhibah dan saling hormat menghormati
  • Untuk mengadakan aktiviti sosial bagi memupuk semangat silaturrahim antara ahli dan keluarga mereka
  • Untuk membantu di dalam hal-hal kebajikan ahli dan keluarga mereka
  • Untuk membeli, menyewa atau lain-lain cara untuk mendapatkan harta bergerak atau tak bergerak atau mana-mana hak atau keistimewaan yang difikrikan mustahak yang mungkin menjadi keperluan atau kemudahan bagi KELAB atau ahli-ahli KELAB untuk membaiki, mengurus, menjual, menyewa, memajak, melepaskan, memasukkan ke dalam akaun atau lain-lain cara dengan semua atau pada manamana bahagian daripada harta KELAB. Segala keuntungan yang didapati dari kegiatan-kegiatan tersebut tidak boleh diberi kepada mana-mana ahli tetapi akan jadi hak KELAB.

Semua kakitangan di Ibu Pejabat Agensi Antidadah Kebangsaan, AADK dan PusatSerenti Sg. Besi layak diterima menjadi Ahli Biasa.

BIL JAWATAN NAMA
1 YANG DIPERTUA ZAINUDIN BIN ABDULLAH
2 TIMBALAN YDP I DR. MOHD RAFIDI BIN JUSOH
3 NAIB YDP MAIZURA BT ZAKARIA
4 SETIAUSAHA KEHORMAT NOOR IDAYU BT NORANI
5 PEN. SETIAUSAHA KEHORMAT JULIANA BT MOHD KHARI
6 BENDAHARI KEHORMAT MOHD KAMILRAFIZAL BIN ZAINAL ABIDIN
7 PEN. BENDAHARI KEHORMAT NORLIYANA BT RAZALI
8 PEMERIKSA KIRA-KIRA I MOHD NOR BIN ALI
9 PEMERIKSA KIRA-KIRA II NOORZULFA BT HAMZAH
10 AJK BIRO SUKAN AHMAD HAZIZAN BIN AHMAD SALIHAN
11 AJK EKONOMI MOHD AZARIZAN SHAH
12 AJK KEBAJIKAN MOH SAAD BIN MD. ANI
13 AJK SOSIAL  DAN REKREASI WAN DONNIE KHALID FADILLAH
14 AJK PENDIDIKAN MOHD ZAKHIR BIN MAIDIN KOTI
15 AJK SERANTA KOSONG
16 AJK  WANITA KOSONG
17 AJK AGAMA NORHALINA BT OTHMAN
18 AJK TUGAS-TUGAS KHAS SAIFUL ONNI BIN ABD RAHIM
19 PENGAMANAH MOHD SIDDIQ BIN HASSAN
ATAS