SIJIL AMALAN PENDIDIKAN PENCEGAHAN (CPE) LEVEL 2 MODUL 6 PERANCANGAN & PELAKSANAAN PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (INSTITUT PENDIDIKAN) COHORT 1

TARIKH

19 Jun 2023 - 23 Jun 2023    
8:30 am - 4:30 pm

ANJURAN

Cawangan Pencegahan

Tempat : PLAK