Taklimat Piawaian Minimum Pemberi Khidmat Rawatan Dan Pemulihan

AADK telah melaksanakan beberapa siri bengkel pemurnian piawaian minimum pemberi khidmat rawatan dan pemulihan pada tahun lalu. Hasil daripada bengkel-bengkel tersebut, AADK melalui Bahagian Rawatan, Perubatan dan Pemulihan (BRPP) telah menyediakan draf piawaian minimum yang telah dikemaskini dan ditambahbaik untuk dijadikan sebagai panduan kepada semua penyedia perkhidmatan rawatan dan pemulihan dadah.

Pada 27 Februari 2019, BRPP telah mengadakan satu taklimat kepada beberapa pegawai pemulihan AADK, Pusat Pemulihan Dadah Persendirian (PPDP) dan Badan Bukan Kerajaan (NGO) bagi mendapatkan maklumbalas mengenai draf piawaian minimum yang telah disediakan. Secara keseluruhan, pihak urus setia menerima maklumbalas yang positif daripada semua yang hadir dengan beberapa penambahbaikan yang perlu dibuat bersesuaian dengan keperluan semasa dan piawaian asas yang ditetapkan. Piawaian minimum ini akan dikuatkuasakan dalam tempoh terdekat dan seterusnya dijadikan sebagai kayu pengukur (benchmark) kepada perkhidmatan rawatan pemulihan dadah yang berkualiti, berasaskan amalan dan pendekatan terbaik dan evidence-based. Taklimat ini diakhiri dengan ucapan dan amanat oleh YBhg. Dato’ Hj. Izhar bin Abu Talib, Timbalan Ketua Pengarah (Operasi) AADK.

Accessibility Toolbar