Overview

Kepesatan pembangunan teknologi perlu dimanfaatkan oleh semua pihak terutamanya untuk mencegah, merawat pulih serta membanteras penyalahgunaan dadah di pelbagai peringkat. Di dalam keadaan dunia yang sentiasa berubah, tidak tentu dan tidak jelas, penggunaan teknologi akan dapat meningkatkan penyampaian yang berkesan kepada kumpulan sasar. Mendakap teknologi adalah kunci kejayaan. Ini termasuk melabur dalam alatan yang menyelaraskan tugas, mengautomasikan proses berulang dan memberikan insights tentang operasi perkhidmatan. Organisasi hendaklah menumpukan kepada pembangunan minda yang mengutamakan digital untuk kekal di hadapan dan keberhasilan perkhidmatan akan ditingkatkan menggunakan teknologi yang sesuai.

Objektif

Impak

Pengisian SSPDK 2023

1536x976 sspdk

Scan untuk Pendaftaran

qr sspdk daftar

Atur cara SSPDK 2023

Semak atur cara program SSPDK Tahun 2023

Hubungi Kami

Emel kepada :
Telefon No:

03-89112200 ext 2402 /2418 / 2407 / 2392 / 2417

Link pendaftaran peserta:

Accessibility Toolbar