Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN)

Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) menyediakan perkhidmatan pemulihan dan rawatan penagihan dadah  secara sukarela melalui seksyen 8(3)(a) Akta Penagih Dadah  (Rawatan & Pemulihan) 1983. Perkhidmatan ini  lebih terbuka kepada semua golongan sasar samada pengguna, penyalahguna dan penagih dadah.  Minima tempoh rawatan bagi klien di PUSPEN adalah 6 bulan dan maksima adalah selama 24 bulan ( 2 Tahun). Perkhidmatan ini telah memberi peluang kepada individu yang bekerja (awam / swasta), masih bersekolah , pelajar kolej/ Universiti untuk mendapatkan rawatan awal  apabila terlibat dengan masalah penagihan dadah.

 • Perkhidmatan yang ditawarkan di PUSPEN adalah terbuka kepada sesiapa yang mempunyai permasalahan dadah. Perkhidmatan di tawarkan kepada klien secara inpatient atau pesakit luar yang merangkum detoksifikasi menggunakan ubat-ubatan, kaunseling dan bimbingan, agama dan spiritual, pendidikan pencegahan relapse, life skiils, rawatan terapi gentian menggunakan metadhone, kelompok sokong bantu, rujukan dan advokasi.
 • Menawarkan perkhidmatan kepada klien yang hadir secara sukarela, termasuklah keluarga klien atau sesiapa sahaja yang signifikan dengan klien untuk mendapatkan perkhidmatan di PUSPEN.
 • Klien yang hadir untuk menjalani program rawatan dan pemulihan dadah tidak terikat dengan implikasi undang-undang. Klien akan dibuat ujian dan penilaian terhadap penggunaan dadah sebelum kemasukan dan tiada tindakan undang-undang dikenakan kepada klien.

Menganggap Penagih Dadah sebagai pesakit

Memberi perkhidmatan secara terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia yang mempunyai permasalahan dadah.

Berdasarkan kepada keperluan klien danujian saringan serta penilaian.

 • Rawatan mengikut keperluan klien
 • Berdasarkan temujanji
 • Detoksifikasi
 • Rawatan Perubatan

Bagi Penagih Dadah Opiat

Keluarga, Majikan, Orang Awam dan Klien ( Hospital, Jabatan, Kebajikan Masyarakat, Pejabat Agama dan sebagainya).

 • TransCC
 • Hipnoterapi
 • Art Therapy

Prinsip kemasukan klien ke PUSPEN  adalah

• Sukarela
• Tiada Pra-syarat

Kaedah kemasukan klien:

• Datang sendiri secara sukarela
• Rujukan oleh pihak ketiga - keluarga , pasangan , rakan , majikan dll
• Temuseru oleh Pegawai AADK atau Badan Bukan Kerajaan (NGO)

 • Kepulihan Awalan (Early Recovery)
 • Pencegahan Penagihan Semula (Relapse Prevention)
 • Sokongan Sosial
 • Program Keagamaan dan Kerohania
 • Bimbingan dan Kaunseling (Individu / Kelompok / Keluarga)
 • Sukan dan Riadah
 • Kawad dan Disiplin
 • Medical Assisted Therapy (MAT)
 • Rawatan Psikiatri
 • Rawatan HIV/HEP/TB/STI
 • Saringan Penyakit Berjangkit
 • Rawatan Pencegahan TB
 • Pendidikan Kesihatan

 

 • Latihan Kemahiran Vokasional Jangka Panjang
 • Latihan Kemahiran Vokasional Jangka Pendek
 • Perniagaan dan Keusahawanan
 • Penempatan Kerja
ATAS