Pusat Triage

  • Pusat Triage ditubuhkan bertujuan untuk menilai dan membuat saringan tahap penagihan kepada klien yang diperintahkan oleh Mahkamah dibawah Seksyen 6(1)a Akta Penagih Dadah (Rawatan & Pemulihan) 1983.
  • Ia berfungsi menjalankan tapisan, penilaian dan pengkategorian klien-klien
    Klien yang telah di saring dan dinilai di Triage akan menjalani program rawatan dan pemulihan di CCRC yang telah ditetapkan.
  • Sehingga kini ,3 buah Pusat Triage telah diwujudkan iaitu Triage Kg. Selamat (Zon Utara), Triage Gambang (Zon Timur) dan TriageTampin (Zon Selatan)

terma

ATAS