Pusat Integrasi Klien

Melaksanakan Program persediaan intergrasi semula klien ke dalam dan pengekalan kepulihan bagi klien Pra-Bebas CCRC;

 1. Memperkasakan prestasi dan potensi kepulihan klien yang telah menjalani proses rawatan dan pemulihan dalam institusi;
 2. Membinaupaya efikasi diri klien dalam menghadapi rejeksi masyarakat;
 3. Menyedia, meningkat dan membuka peluang kepada klien untuk mendapat kemahiran serta penempatan pekerjaan
 1. Memperkasakan prestasi dan potensi kepulihan klien yang telah menjalani proses rawatan dan pemulihan dalam institusi;
 2. Membina upaya efikasi diri klien dalam menghadapi rejeksi masyarakat;
 3. Menyedia, meningkat dan membuka peluang kepada klien untuk mendapat kemahiran serta penempatan pekerjaan;
 1. Klien Pra-Bebas CCRC
 2. Keluarga Klien
 3. Majikan
 4. Masyarakat / komuniti

Kriteria Kemasukan

 1. Mempunyai tahap motivasi yang tinggi
 2. Mempunyai prestasi kemajuan kepulihan klien yang baik
 3. Sokongan keluarga
 4. Mempunyai tahap kesihatan yang baik dan tidak menghidapi penyakit yang kronik
 5. Mempunyai minat terhadap perkhidmatan yang ditawarkan
 6. Tidak terlibat dengan Program Rawatan Terapi Gantian
 7. Mempunyai kad pengenalan
 8. Berumur 21 tahun ke atas
 9. Telah menjalani tempoh rawatan dan pemulihan di CCRC sekurang-kurangnya 4-6 bulan
 10. Mempunyai tahap prestasi kemajuan kepulihan klien yang baik iaitu di peringkat ‘contemplation

Tempoh Kediaman

 • 3 hingga 6 bulan
 1. Penempatan pekerjaan
 2. Bimbingan dan kaunseling
 3. Pencegahan relapse
 4. Agama / kerohanian / nilai-nilai murni
 5. Kelompok 12 Langkah
 6. Psiko-pendidikan
 7. Program keluarga
 8. Integrasi sosial
 9. Pendidikan kesihatan
 10. Ujian urin
 11. Rujukan dan advokasi
 12. Sukan / riadah

ccsc-pik

ATAS