Pusat Integrasi Klien (PIK)

Sebuah fasiliti perkhidmatan rawatan dan pemulihan yang disediakan kepada klien Pra Bebas dari Cure and Care Rehabilitation Center (CCRC) bagi menjalani program rawatan dan pemulihan dalam komuniti, bertujuan untuk penempatan pekerjaan dan mengintegrasikan semula klien dalam masyarakat.

 

  1. Memperkasakan prestasi dan potensi kepulihan klien yang telah menjalani proses rawatan dan pemulihan dalam institusi;
  2. Membina upaya efikasi diri klien dalam menghadapi rejeksi masyarakat;
  3. Menyedia, meningkat dan membuka peluang kepada klien untuk mendapat kemahiran serta penempatan pekerjaan;
  • Klien Pra-Bebas CCRC
ATAS