Jawatankuasa Pemulihan Dadah Daerah (JKPD)

JKPD satu pendekatan bersepadu yang diperkenalkan oleh AADK  untuk menggalakkan penyertaan masyarakat dalam membantu penagih/bekas penagih supaya tidak kembali menagih, mengintegrasikan semula ke dalam masyarakat dan membantu Pegawai-pegawai AADK Daerah dalam mengawasi, menyelia, memberi bimbingan dan mendapatkan peluang-peluang latihan dan pekerjaan kepada penagih/bekas penagih dadah yang sedang menjalani Perintah Pengawasan dalam komuniti.

 • Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)
 • Kementerian Belia dan Sukan (KBS)
 • Kementerian Kesihatan (KKM)
 • Institusi Pengajian Tinggi
 • Jabatan Sukarelawan Malaysia (RELA)
 • NGO - PEMADAM, PENGASIH, Rotary Club Malaysia AIDS Foundation, Narcotic Anonymous (NA) dan jabatan lain yang berkaitan
 • Jawatankuasa Keselamatan Kampung (JKKK)
 • Institusi Agama
 • Parti Politik
 • Ketua Kampung
 • Pertubuhan Belia/ Keagamaan/ Etnik
 • Rukun Tetangga (RT)
 • Syarikat Swasta
 • Pusat Pemulihan Dadah Persendirian
 • Organisasi lain yang relevan
 • Penagih/ penyalahguna dadah.
 • Keluarga yang mempunyai masalah dadah.
 • Pelajar yang mempunyai masalah dadah.
 • Majikan
ATAS