Pelbagai usaha dalam bidang rawatan dan pemulihan, pencegahan dan pencegahan penagihan semula telah dijalankan untuk merealisasikan visi Negara Bebas Dadah Tahun 2015. Program Rawatan Dan Pemulihan bukan sahaja dilaksanakan di dalam institusi, malah ianya juga dilaksanakan di dalam komuniti sebagai kesinambungan untuk mengekalkan kepulihan iaitu, dengan mewujudkan Caring Community House (CCH).

 • Mempelbagaikan program rawatan dan pemulihan dalam komuniti.
 • Memperkasakan peranan komuniti setempat untuk membantu bekas-bekas penagih dadah meneruskan kepulihan.
 • Menggunakan kepakaran sedia ada dalam komuniti bagi melaksanakan program pemulihan yang sesuai keada klien yang memerlukan.
 • Membantu penagih-penagih dadah kembali berfungsi dan dapat menjalani kehidupan sebagai insan yang produktif.
 • Meningkatkan kesedaran masyarakat setempat agar turut bersama-sama AADK bagi menangani permasalahan dadah melalui program pendampingan, pencelahan, pencegahan dan pemulihan.

Mempelbagaikan program rawatan dan pemulihan dalam komuniti;

 1. Memperkasakan komuniti setempat ke arah membantu bekas-bekas penagih dadah meneruskan kepulihan;
 2. Menggunakan kepakaran sedia ada dalam komuniti melaksanakan program pemulihan yang bersesuaian;
 3. Membantu penagih-penagih dadah kembali berfungsi semula dan seterusnya dapat menjalani kehidupan sebagai insan yang produktif; dan
 4. Meningkatkan kesedaran masyarakat setempat turut bersama-sama menangani permasalahan dadah melalui program pendampingan, pencelahan, pencegahan dan pemulihan

program

Kumpulan Sasaran

 • OKP
 • Kes Sukarela
 • Pengguna Dadah
 • Bekas Penagih Dadah

Mereka yang memerlukan perkhidmatan khidmat nasihat/rujukan:-

 • Ibu bapa dan keluarga penagih.
 • Pelajar-pelajar sekolah & Institusi Pengajian Tinggi (IPT).
 • Kakitangan Kerajaan/Swasta; dan
 • Agensi dan Badan Perubatan
ATAS