Baitul Islah

Pusat pemulihan untuk menjalankan fungsi sebagai sebuah fasiliti kediaman kepada individu beragama Islam, pembawa / dijangkiti HIV untuk mengikuti program rawatan dan pemulihan dalam penagihan dadah dengan kerjasama antara MAIS dan AADK.

 • Menawarkan fasiliti kediaman kepada individu pembawa / dijangkiti HIV penagih dadah;
 • Menyediakan program rawatan dan pemulihan penagihan dadah dan HIV;
 • Menyediakan perkhidmatan rawatan dan perubatan am;
 • Perkhidmatan rujukan dan advokasi dalam permasalahan dadah dan HIV;
 • Menyediakan perkhidmatan pengurusan jenazah kepada klien yang meninggal dunia.
 • Penagih dadah yang beragama Islam pembawa atau dijangkiti HIV / AIDS
 • Sukarela
 • Rujukan
 • Rawatan Spiritual Islam
 • Rawatan Perubatan HIV / AIDS
 • Psikologi & Kaunseling
 • Kepulihan Awalan
 • Pencegahan Relaps
 • Kelompok Sokongan Sosial
 • 12 Langkah
 • Agama & Kerohanian
 • Pendidikan Kesihatan
 • Program Keluarga
 • Integrasi Sosial
 • Latihan Kemahiran Vokasional
 • Sukan Dan Riadah
ATAS