Telehello AADK

Objektif

 • Menyediakan talian hotline bermula jam8.00 pagi sehingga 10.00 malam bagi memberi perkhidmatan psikososialkepada yang memerlukan;
 • Menyalurkan perkhidmatanAADK secara proaktif sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) berlangsung dan selepas tempoh tersebut bagi memastikan kumpulan sasaran AADKdapat terus menerima perkhidmatan; dan
 • Menyediakan platform rujukan dan advokasi kepada masyarakat secara lebih praktikal.

Perkhidmatan Yang Ditawarkan

 1. Bantuan Psikososial
  Bantuan psikososial berkaitan penagihan dadah kepada klien AADK (OKP, keluarga, komuniti dan significant others yang terkesan dengan masalah penagihan dadah).
 2. Maklumbalas
  Memberi maklumbalas terhadap isu emosi, psikologi, sosial dan lain-lain yang berkaitan dengan isu dadah dan
  penagihan dadah.
 3. DIY Intervention
  Menyediakan khidmat nasihat “DIY Intervention”.
 4. Advokasi & Rujukan
  Memberi advokasi dan rujukan berkaitan isu semasa dan bantuan yang boleh diberikan kepada mereka sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) dan Pasca PKP. Melibatkan seramai 52 orang pegawai AADK yang mempunyai latar belakang kaunseling, psikologi, sosial dan berpengalaman dalam isu penagihan dadah.

Kod Etika

Tujuh perkara utama iaitu dalam kod tatalaku yang perlu dipatuhi ketika melaksanakan tugas
iaitu :-

 1. Menjaga tata lakunya demi memelihara piawaian dan identiti nama baik pegawai AADK.
 2. Menjalankan tugas dengan tanggungjawab, objektif dan jujur
 3. Sentiasa berusaha menilai dan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang profesionnya.
 4. Diselia dan dinilai tugas nya melalui penyeliaan lazim ( regular supervision) dan sokongan perundingan (consultative support).
 5. Klien perlu maklum perkara-perkara yang dibincangkan di dalam sistem ini hanya meliputi hal-hal berkaitan
  permasalahan dadah.
 6. Jika ada masalah yang tidak mampu ditanggung sendiri dan tidak dapatdiatasi melalui khidmat bantuan online, klien dinasihatkan untuk mendapatkan pertolongan secara bersemuka dengan profesional
 7. AADK tidak bertanggungjawab terhadap setiap kemudaratan kepada individu dan sebarang kehilangan
  atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan perkhidmatan ini.

Persetujuan Termaklum (Informed Consent)

Piagam Pelanggan

 1. Memastikan setiap panggilan online dijawab dalam tempoh tidak melebihi 5 deringan telefon.
 2. Memastikan perkhidmatan menolong atau khidmat bimbingan secara online ini adalah dengan persetujuan dan kerelaan pengguna.
 3. Memastikan emosi dan nilai kemanusiaan pengguna sentiasa dijaga.

Kaedah Pelaksanaan

Tatacara Penyambungan Talian

Kategori Klien

Panduan Dan Rujukan

 • Akta Lembaga Kaunselor 538
 • E-book Panduan Sokongan Psikologi
 • SOP AADK berkaitan
 • Senarai NGO yang memberi bantuan

Urusetia

 • Puan Noorazimah Binti Kamaruddin
  Zon 1- Kelantan/
  Terengganu/ Pahang/ Sabah/ Sarawak 019-441 7010
  noorazimah@adk.gov.my
 • Puan Juliana Binti Mohd Khari
  Zon 2 – Perlis/ Kedah/ Pulau
  Pinang 017-274 0750
  juliana@adk.gov.my
 • Encik Mohamad Farid bin Mohamad
  Japeri
  Zon 3 – Perak/ Negeri
  Sembilan/ Putrajaya/ Kuala Lumpur 019-368 9244
  faridjaperi@adk.gov.my
 • Encik Muhammad Amir Zahien Bin
  Amran
  Zon 4 – Selangor/ Johor/
  Melaka 016-922 7831
  amir.zahien@adk.gov.my
 • Encik Mohd Kamarulazhar Bin Mohd
  018-283 5724
  kamarulazhar@adk.gov. my