Projek Artifical Coral Propagation AADK 2020

Dungun, 7 Julai – Inisiatif yang diambil dalam melaksanakan Projek Artifical Coral Propagation AADK telah diaspirasikan oleh Ketua Pengarah Ibu Pejabat Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK), YDH CP Dato’ Sri Zulkifli Bin Abdullah. Projek ini selaras dengan Pelan Tindakan Jom Hijau AADK 2019-2021 yang telah dilancarkan oleh YB Tan Sri Dato’ Haji Muhyiddin bin Haji Mohd Yassin, Menteri Dalam Negeri pada 30 April 2019.

Seiring dengan itu, Projek Artifical Coral Propagation AADK mengetengahkan objektif untuk memupuk semangat kelestarian alam sekitar dalam kalangan warga AADK, penghuni Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) dan Orang Kena Pengawasan (OKP) serta komuniti setempat. Di samping itu, projek ini sebagai Terapi Kerja bagi meningkatkan Kemahiran Vokasional dalam kalangan penghuni PUSPEN dan Orang Kena Pengawasan (OKP) bagi memasuki pasaran pekerjaan selepas tamat Program Rawatan dan Pemulihan. Projek ini juga bagi meningkatkan kesedaran dan penglibatan semua pihak secara kolektif dalam usaha pencegahan dadah di kawasan berisiko tinggi khususnya komuniti nelayan.

Projek Artifical Coral Propagation AADK merupakan kaloberatif terdiri daripada AADK, Jabatan Perikanan Malaysia, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Universiti Malaysia Terengganu, Pejabat Daerah dan Tanah Dungun, TM dan NGO-NGO. Projek ini merangkumi dua fasa berlainan yang bermula dengan pelaksanaan Fasa 1 di Pulau Tenggol, Terengganu.

Aktiviti pemindahan teknologi dan ilmu pengetahuan daripada pensyarah berkaitan pembuatan Artifical Coral Propagation yang dilakukan sepanjang Fasa 1 merupakan kerjasama antara AADK dan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) serta Universiti Malaysia Terengganu(UMT). Fasa 2 kemudian digerakkan oleh pihak AADK bersama dengan Kerajaan Negeri, Jabatan Laut Malaysia, Jabatan Perikanan Malaysia dan lain-lain badan yang terlibat dalam memilih PUSPEN di setiap negeri untuk dijadikan bengkel pembuatan dan pengeluaran Artifical Coral Propagation AADK.

Projek Tukun Tiruan ini berpotensi dalam menjadi terapi yang berkesan dalam proses pemulihan penghuni PUSPEN dan OKP seiring dengan prinsip rawatan dan pemulihan dadah yang menekankan prinsip Rawatan dan Pemulihan “no single treatment is appropriate for everyone”. Selain itu, perkongsian ilmu dan teknologi oleh UMT dapat menghasilkan satu silibus berkaitan kemahiran penghasilan tukun tiruan ini bagi membolehkan PUSPEN sebagai pembekal kepada Artifical Coral Propagation kepada pasaran semasa.

Penawaran tenaga kerja AADK yang berkemahiran juga dilihat sebagai salah satu komponen social support yang penting kepada penghuni PUSPEN dalam mengekalkan kepulihan mereka. Tidak dilupakan, ahli-ahli syarikat yang terlibat layak untuk mendapat pengecualian cukai seperti termaktub dalam Kaedah Cukai Pendapatan.

Kesimpulannya, Projek Artifical Coral Propagation AADK ini memainkan peranan penting dalam usaha untuk membantu kepulihan dan menangani masalah pelencongan sosial khusunya isu penagihan dadah dalam kalangan komuniti nelayan. Diharap semua pihak akan terus konsisten memberikan komitmen dan komited dalam memastikan kelangsungan projek ini dilaksanakan secara berterusan.

Accessibility Toolbar