Persatuan Pegawai Agensi Antidadah Kebangsaan Malaysia (PPAD)

Pengenalan

Penubuhan Persatuan Pegawai Antidadah Agensi Antidadah Kebangsaan (PPAD) adalah sebuah pertubuhan yang berdaftar dengan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia pada 06 November 2008, nombor pendaftaran: 1908-08-WKL. Tujuan utama penubuhan PPAD adalah untuk mengukuhkan jalinan perpaduan di kalangan ahli-ahli berdaftar, menjaga kebajikan ahli-ahli dan turut memperjuangkan kemajuan perkembangan kerjaya ahli/Pegawai Agensi. Ahli Persatuan adalah terdiri daripada pegawai agensi yang bertugas di Ibu Pejabat, Negeri, Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN), Daerah dan semua fasiliti perkhidmatan AADK seluruh negara.

Mesyuarat Agong PPAD pertama telah dipengerusi oleh Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan ketika itu iaitu Dato’ Hj Sabran Bin Napiah pada 1 Jun 2007 bertempat di Puteri Resort, Ayer Keroh, Melaka dan dihadiri oleh 65 orang pegawai agensi dari seluruh negara. Mesyuarat Agong PPAD kedua telah diadalah pada 21 Jun 2009 bertempat di Hotel  Swiss- Inn, Sg. Petani, Kedah. Meyuarat tersebut telah dipengerusi oleh Dato’ Bakir Bin Zin, Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan pada ketika itu dan dihadiri oleh 250 orang Pegawai Agensi.

Objektif Penubuhan

Logo

Logo ppad
PERSATUAN PEGAWAI AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN MALAYSIA 

Accessibility Toolbar