Aplikasi Online Jumlah
Jumlah1,083
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK750
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar292
Permohonan Pameran Antidadah AADK41
Permohonan Lawatan ke AADK0

Aplikasi Online Jumlah
Jumlah1,075
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK865
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar73
Permohonan Pameran Antidadah AADK137
Permohonan Lawatan ke AADK0

Aplikasi Online Jumlah
Jumlah1,211
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK847
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar179
Permohonan Pameran Antidadah AADK185

Aplikasi Online Jumlah
Jumlah1,162
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK667
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar181
Permohonan Pameran Antidadah AADK314

Aplikasi Online Jumlah
Jumlah913
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK771
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar113
Permohonan Pameran Antidadah AADK29

Aplikasi Online Jumlah
Jumlah563
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK352
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar155
Permohonan Pameran Antidadah AADK56

Aplikasi Online Jumlah
Jumlah1,036
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK736
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar194
Permohonan Pameran Antidadah AADK106

Aplikasi Online Jumlah
Jumlah1,000
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK803
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar117
Permohonan Pameran Antidadah AADK80

Aplikasi Online Jumlah
Jumlah725
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK474
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar185
Permohonan Pameran Antidadah AADK66

Aplikasi Online Jumlah
Jumlah763
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK557
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar96
Permohonan Pameran Antidadah AADK110

Aplikasi Online Jumlah
Jumlah742
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK531
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar99
Permohonan Pameran Antidadah AADK112

Aplikasi Online Jumlah
Jumlah576
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK484
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar66
Permohonan Pameran Antidadah AADK26

Aplikasi Online Jumlah
Jumlah854
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK590
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar211
Permohonan Pameran Antidadah AADK43
Permohonan Lawatan ke AADK10

 

Sunting
Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah880
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia453
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar157
Permohonan Pameran Antidadah AADK264
Permohonan Lawatan ke AADK6

 

Aplikasi Online Jumlah
Jumlah971
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK530
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar191
Permohonan Pameran Antidadah AADK241
Permohonan Lawatan ke AADK9

 

Sunting
Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah1175
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia703
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar169
Permohonan Pameran Antidadah AADK302
Permohonan Lawatan ke AADK1

 

Aplikasi Online Jumlah
Jumlah864
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK699
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar69
Permohonan Pameran Antidadah AADK92
Permohonan Lawatan ke AADK4

Aplikasi Online Jumlah
Jumlah558
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK461
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar73
Permohonan Pameran Antidadah AADK21
Permohonan Lawatan ke AADK3

 

Sunting
Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah1028
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia772
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar111
Permohonan Pameran Antidadah AADK138
Permohonan Lawatan ke AADK7

 

Aplikasi Online Jumlah
Jumlah1158
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK912
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar204
Permohonan Pameran Antidadah AADK39
Permohonan Lawatan ke AADK3

Aplikasi Online Jumlah
Jumlah1278
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK1033
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar204
Permohonan Pameran Antidadah AADK39
Permohonan Lawatan ke AADK2

Aplikasi Online Jumlah
Jumlah1553
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK1183
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar229
Permohonan Pameran Antidadah AADK141
Permohonan Lawatan ke AADK0

Aplikasi Online Jumlah
Jumlah904
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK660
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar146
Permohonan Pameran Antidadah AADK98
Permohonan Lawatan ke AADK0

Aplikasi Online Jumlah
Jumlah1,641
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK625
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar122
Permohonan Pameran Antidadah AADK44
Permohonan Lawatan ke AADK0

Aplikasi Online Jumlah
Jumlah796
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia657
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar88
Permohonan Pameran Antidadah AADK41
Permohonan Lawatan ke AADK10

Aplikasi Online Jumlah
Jumlah1,371
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia976
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar129
Permohonan Pameran Antidadah AADK265
Permohonan Lawatan ke AADK1

Aplikasi Online Jumlah
Jumlah1,222
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia756
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar132
Permohonan Pameran Antidadah AADK325
Permohonan Lawatan ke AADK9

Aplikasi Online Jumlah
Jumlah1,044
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia617
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar139
Permohonan Pameran Antidadah AADK282
Permohonan Lawatan ke AADK6

Aplikasi Online Jumlah
Jumlah995
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia690
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar109
Permohonan Pameran Antidadah AADK190
Permohonan Lawatan ke AADK6

Aplikasi Online Jumlah
Jumlah218
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia136
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar59
Permohonan Pameran Antidadah AADK22
Permohonan Lawatan ke AADK1

Aplikasi Online Jumlah
Jumlah890
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia626
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar133
Permohonan Pameran Antidadah AADK128
Permohonan Lawatan ke AADK3

Aplikasi Online Jumlah
Jumlah940
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia614
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar170
Permohonan Pameran Antidadah AADK155
Permohonan Lawatan ke AADK1

Aplikasi Online Jumlah
Jumlah935
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia703
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar98
Permohonan Pameran Antidadah AADK124
Permohonan Lawatan ke AADK10

Aplikasi Online Jumlah
Jumlah729
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia367
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar170
Permohonan Pameran Antidadah AADK190
Permohonan Lawatan ke AADK2

Aplikasi Online Jumlah
Jumlah1,324
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia905
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar198
Permohonan Pameran Antidadah AADK214
Permohonan Lawatan ke AADK7

Aplikasi Online Jumlah
Jumlah820
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia617
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar157
Permohonan Pameran Antidadah AADK43
Permohonan Lawatan ke AADK3

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah442
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia225
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar143
Permohonan Pameran Antidadah AADK70
Permohonan Lawatan ke AADK4

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah703
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia372
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar166
Permohonan Pameran Antidadah AADK157
Permohonan Lawatan ke AADK8

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah1176
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia733
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar214
Permohonan Pameran Antidadah AADK222
Permohonan Lawatan ke AADK7

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah879
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia529
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar197
Permohonan Pameran Antidadah AADK147
Permohonan Lawatan ke AADK6

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah733
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia550
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar107
Permohonan Pameran Antidadah AADK63
Permohonan Lawatan ke AADK13

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah865
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia717
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar104
Permohonan Pameran Antidadah AADK41
Permohonan Lawatan ke AADK3

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah583
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia474
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar49
Permohonan Pameran Antidadah AADK57
Permohonan Lawatan ke AADK3

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah962
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia716
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar156
Permohonan Pameran Antidadah AADK80
Permohonan Lawatan ke AADK10

Aplikasi Online Jumlah
Jumlah806
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia542
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar132
Permohonan Pameran Antidadah AADK88
Permohonan Lawatan ke AADK44

Aplikasi Online Jumlah
Jumlah744
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia473
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar160
Permohonan Pameran Antidadah AADK97
Permohonan Lawatan ke AADK14

Aplikasi Online Jumlah
Jumlah951
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia600
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar124
Permohonan Pameran Antidadah AADK223
Permohonan Lawatan ke AADK4

Aplikasi Online Jumlah
Jumlah612
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia438
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar114
Permohonan Pameran Antidadah AADK57
Permohonan Lawatan ke AADK3

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah148
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia2
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar100
Permohonan Pameran Antidadah AADK38
Permohonan Lawatan ke AADK8

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah205
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia15
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar82
Permohonan Pameran Antidadah AADK102
Permohonan Lawatan ke AADK6

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah464
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia163
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar72
Permohonan Pameran Antidadah AADK220
Permohonan Lawatan ke AADK9

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah714
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia458
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar105
Permohonan Pameran Antidadah AADK144
Permohonan Lawatan ke AADK7

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah3,401
Pengurusan Latihan/Kursus Warga AADK1,884
Pendaftaran Surat AADK540
Aduan ICT184
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia616
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar59
Permohonan Pameran Antidadah AADK64
Permohonan Emel AADK49
Permohonan Lawatan ke AADK3
Pengurusan Penyampaian Idea AADK
2

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah413
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia358
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar20
Permohonan Pameran Antidadah AADK29
Permohonan Lawatan ke AADK6

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah583
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia474
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar49
Permohonan Pameran Antidadah AADK57
Permohonan Lawatan ke AADK3

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah454
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia353
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar49
Permohonan Pameran Antidadah AADK50
Permohonan Lawatan ke AADK2

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah197
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia91
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar15
Permohonan Pameran Antidadah AADK83
Permohonan Lawatan ke AADK8

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah955
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia311
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar557
Permohonan Pameran Antidadah AADK77
Permohonan Lawatan ke AADK10

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah287
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia197
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar77
Permohonan Pameran Antidadah AADK9
Permohonan Lawatan ke AADK4

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah287
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia197
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar77
Permohonan Pameran Antidadah AADK9
Permohonan Lawatan ke AADK4

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah3465
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia3,379
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar78
Permohonan Lawatan ke AADK8

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah2907
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia2,834
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar61
Permohonan Lawatan ke AADK12

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah3442
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia3,296
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar130
Permohonan Lawatan ke AADK16

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah3379
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia3,296
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar63
Permohonan Lawatan ke AADK20

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah1613
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia1,554
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar46
Permohonan Lawatan ke AADK13

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah2220
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia2,198
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar18
Permohonan Lawatan ke AADK4

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah1853
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia1,838
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar12
Permohonan Lawatan ke AADK3

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah761
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia688
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar69
Permohonan Lawatan ke AADK4

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah1257
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia1,182
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar38
Permohonan Pameran Antidadah AADK21
Permohonan Lawatan ke AADK16

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah1957
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia1,778
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar40
Permohonan Pameran Antidadah AADK128
Permohonan Lawatan ke AADK11

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah1398
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia776
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar509
Permohonan Pameran Antidadah AADK107
Permohonan Lawatan ke AADK6

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah14,861
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia14,741
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar120
Permohonan Lawatan ke AADK-

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah14,861
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia14,741
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar120
Permohonan Lawatan ke AADK-

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah11,359
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia11,267
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar92
Permohonan Lawatan ke AADK-

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah6926
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia6,890
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar36
Permohonan Lawatan ke AADK-

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah4124
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia4,107
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar13
Permohonan Lawatan ke AADK4

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah19,459
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia19,412
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar44
Permohonan Lawatan ke AADK3

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah12,098
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia11,771
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar325
Permohonan Lawatan ke AADK2

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah15,882
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia15,741
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar134
Permohonan Lawatan ke AADK7

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah2667
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia2,598
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar66
Permohonan Lawatan ke AADK3

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah2330
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia2,259
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar66
Permohonan Lawatan ke AADK5

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah4,893
Pengurusan Latihan/Kursus Warga AADK1,571
Pendaftaran Surat AADK862
Aduan ICT147
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia1,849
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar349
Sistem ePeperiksaan-
Permohonan Emel AADK100
Permohonan Lawatan ke AADK9
Pengurusan Penyampaian Idea AADK
6

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah4,679
Pengurusan Latihan/Kursus Warga AADK837
Pendaftaran Surat AADK737
Aduan ICT168
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia2,794
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar86
Sistem ePeperiksaan-
Permohonan Emel AADK47
Permohonan Lawatan ke AADK6
Pengurusan Penyampaian Idea AADK
4

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah3,512
Pengurusan Latihan/Kursus Warga AADK599
Pendaftaran Surat AADK644
Aduan ICT229
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia1,926
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar44
Sistem ePeperiksaan-
Permohonan Emel AADK59
Permohonan Lawatan ke AADK5
Pengurusan Penyampaian Idea AADK
6

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah2,477
Sistem e-Peperiksaan1,129
Aduan ICT80
Permohonan Emel AADK33
Pendaftaran Surat AADK1,235

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah1,280
Sistem e-Peperiksaan60
Aduan ICT12
Permohonan Emel AADK42
Pendaftaran Surat AADK1,166

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah1,591
Sistem e-Peperiksaan77
Aduan ICT66
Permohonan Emel AADK42
Pendaftaran Surat AADK1,406

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah1,483
Sistem e-Peperiksaan67
Aduan ICT34
Permohonan Emel AADK26
Pendaftaran Surat AADK1,356

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah1,411
Sistem e-Peperiksaan150
Aduan ICT56
Permohonan Emel AADK26
Pendaftaran Surat AADK1,179

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah1,249
Sistem e-Peperiksaan54
Aduan ICT38
Permohonan Emel AADK19
Pendaftaran Surat AADK1,138

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah1,343
Sistem e-Peperiksaan0
Aduan ICT56
Permohonan Emel AADK20
Pendaftaran Surat AADK1,267

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah1,123
Sistem e-Peperiksaan0
Aduan ICT19
Permohonan Emel AADK25
Pendaftaran Surat AADK1,079

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah1,093
Sistem e-Peperiksaan0
Aduan ICT28
Permohonan Emel AADK19
Pendaftaran Surat AADK1,046

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah1,459
Sistem e-Peperiksaan0
Aduan ICT48
Permohonan Emel AADK33
Pendaftaran Surat AADK1,378

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah1,177
Sistem e-Peperiksaan0
Aduan ICT27
Permohonan Emel AADK27
Pendaftaran Surat AADK1,123

Aplikasi OnlineJumlah
Jumlah1,056
Sistem e-Peperiksaan0
Aduan ICT26
Permohonan Emel AADK19
Pendaftaran Surat AADK1,011

ATAS