Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK359
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar109
Permohonan Pameran Antidadah AADK0
Jumlah468

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK439
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar128
Permohonan Pameran Antidadah AADK1
Jumlah568

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK489
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar126
Permohonan Pameran Antidadah AADK11
Jumlah626

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK408
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar81
Permohonan Pameran Antidadah AADK4
Jumlah493

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK270
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar81
Permohonan Pameran Antidadah AADK1
Jumlah352

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK343
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar71
Permohonan Pameran Antidadah AADK2
Jumlah416

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK360
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar89
Permohonan Pameran Antidadah AADK0
Jumlah449

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK649
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar107
Permohonan Pameran Antidadah AADK0
Jumlah756

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK528
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar99
Permohonan Pameran Antidadah AADK15
Jumlah642

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK423
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar89
Permohonan Pameran Antidadah AADK106
Jumlah618

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK441
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar57
Permohonan Pameran Antidadah AADK114
Jumlah612

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK287
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar0
Permohonan Pameran Antidadah AADK36
Jumlah323

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK461
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar60
Permohonan Pameran Antidadah AADK2
Jumlah523

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK445
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar129
Permohonan Pameran Antidadah AADK3
Jumlah577

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK403
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar91
Permohonan Pameran Antidadah AADK0
Jumlah494

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK489
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar78
Permohonan Pameran Antidadah AADK5
Jumlah572

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK454
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar139
Permohonan Pameran Antidadah AADK12
Jumlah605

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK122
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar93
Permohonan Pameran Antidadah AADK6
Jumlah221

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK395
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar98
Permohonan Pameran Antidadah AADK0
Jumlah493

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK438
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar92
Permohonan Pameran Antidadah AADK2
Jumlah532

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK750
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar292
Permohonan Pameran Antidadah AADK41
Permohonan Lawatan ke AADK0
Jumlah1,083

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK865
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar73
Permohonan Pameran Antidadah AADK137
Permohonan Lawatan ke AADK0
Jumlah1,075

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK847
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar179
Permohonan Pameran Antidadah AADK185
Jumlah1,211

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK667
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar181
Permohonan Pameran Antidadah AADK314
Jumlah1,162

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK771
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar113
Permohonan Pameran Antidadah AADK29
Jumlah913

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK352
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar155
Permohonan Pameran Antidadah AADK56
Jumlah563

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK736
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar194
Permohonan Pameran Antidadah AADK106
Jumlah1,036

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK803
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar117
Permohonan Pameran Antidadah AADK80
Jumlah1,000

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK474
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar185
Permohonan Pameran Antidadah AADK66
Jumlah725

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK557
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar96
Permohonan Pameran Antidadah AADK110
Jumlah763

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK531
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar99
Permohonan Pameran Antidadah AADK112
Jumlah742

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK484
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar66
Permohonan Pameran Antidadah AADK26
Jumlah576

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK590
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar211
Permohonan Pameran Antidadah AADK43
Permohonan Lawatan ke AADK10
Jumlah854

 

Sunting
Aplikasi Online Jumlah
Jumlah 880
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia 453
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar 157
Permohonan Pameran Antidadah AADK 264
Permohonan Lawatan ke AADK 6

 

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK530
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar191
Permohonan Pameran Antidadah AADK241
Permohonan Lawatan ke AADK9
Jumlah971

 

Sunting
Aplikasi Online Jumlah
Jumlah 1175
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia 703
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar 169
Permohonan Pameran Antidadah AADK 302
Permohonan Lawatan ke AADK 1

 

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK699
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar69
Permohonan Pameran Antidadah AADK92
Permohonan Lawatan ke AADK4
Jumlah864

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK461
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar73
Permohonan Pameran Antidadah AADK21
Permohonan Lawatan ke AADK3
Jumlah558

 

Sunting
Aplikasi Online Jumlah
Jumlah 1028
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia 772
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar 111
Permohonan Pameran Antidadah AADK 138
Permohonan Lawatan ke AADK 7

 

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK912
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar204
Permohonan Pameran Antidadah AADK39
Permohonan Lawatan ke AADK3
Jumlah1158

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK1033
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar204
Permohonan Pameran Antidadah AADK49
Permohonan Lawatan ke AADK2
Jumlah1288

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK1183
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar229
Permohonan Pameran Antidadah AADK141
Permohonan Lawatan ke AADK0
Jumlah1553

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK660
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar146
Permohonan Pameran Antidadah AADK98
Permohonan Lawatan ke AADK0
Jumlah904

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD AADK625
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar122
Permohonan Pameran Antidadah AADK44
Permohonan Lawatan ke AADK0
Jumlah1,641

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia657
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar88
Permohonan Pameran Antidadah AADK41
Permohonan Lawatan ke AADK10
Jumlah796

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia976
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar129
Permohonan Pameran Antidadah AADK265
Permohonan Lawatan ke AADK1
Jumlah1,371

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia756
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar132
Permohonan Pameran Antidadah AADK325
Permohonan Lawatan ke AADK9
Jumlah1,222

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia617
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar139
Permohonan Pameran Antidadah AADK282
Permohonan Lawatan ke AADK6
Jumlah1,044

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia690
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar109
Permohonan Pameran Antidadah AADK190
Permohonan Lawatan ke AADK6
Jumlah995

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia136
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar59
Permohonan Pameran Antidadah AADK22
Permohonan Lawatan ke AADK1
Jumlah218

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia626
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar133
Permohonan Pameran Antidadah AADK128
Permohonan Lawatan ke AADK3
Jumlah890

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia614
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar170
Permohonan Pameran Antidadah AADK155
Permohonan Lawatan ke AADK1
Jumlah940

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia703
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar98
Permohonan Pameran Antidadah AADK124
Permohonan Lawatan ke AADK10
Jumlah935

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia367
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar170
Permohonan Pameran Antidadah AADK190
Permohonan Lawatan ke AADK2
Jumlah729

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia905
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar198
Permohonan Pameran Antidadah AADK214
Permohonan Lawatan ke AADK7
Jumlah1,324

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia617
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar157
Permohonan Pameran Antidadah AADK43
Permohonan Lawatan ke AADK3
Jumlah820

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia225
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar143
Permohonan Pameran Antidadah AADK70
Permohonan Lawatan ke AADK4
Jumlah442

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia372
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar166
Permohonan Pameran Antidadah AADK157
Permohonan Lawatan ke AADK8
Jumlah703

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia733
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar214
Permohonan Pameran Antidadah AADK222
Permohonan Lawatan ke AADK7
Jumlah1176

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia529
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar197
Permohonan Pameran Antidadah AADK147
Permohonan Lawatan ke AADK6
Jumlah879

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia550
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar107
Permohonan Pameran Antidadah AADK63
Permohonan Lawatan ke AADK13
Jumlah733

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia717
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar104
Permohonan Pameran Antidadah AADK41
Permohonan Lawatan ke AADK3
Jumlah865

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia474
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar49
Permohonan Pameran Antidadah AADK57
Permohonan Lawatan ke AADK3
Jumlah583

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia716
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar156
Permohonan Pameran Antidadah AADK80
Permohonan Lawatan ke AADK10
Jumlah962

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia542
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar132
Permohonan Pameran Antidadah AADK88
Permohonan Lawatan ke AADK44
Jumlah806

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia473
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar160
Permohonan Pameran Antidadah AADK97
Permohonan Lawatan ke AADK14
Jumlah744

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia600
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar124
Permohonan Pameran Antidadah AADK223
Permohonan Lawatan ke AADK4
Jumlah951

Aplikasi Online Jumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia438
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar114
Permohonan Pameran Antidadah AADK57
Permohonan Lawatan ke AADK3
Jumlah612

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia2
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar100
Permohonan Pameran Antidadah AADK38
Permohonan Lawatan ke AADK8
Jumlah148

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia15
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar82
Permohonan Pameran Antidadah AADK102
Permohonan Lawatan ke AADK6
Jumlah205

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia163
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar72
Permohonan Pameran Antidadah AADK220
Permohonan Lawatan ke AADK9
Jumlah464

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia458
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar105
Permohonan Pameran Antidadah AADK144
Permohonan Lawatan ke AADK7
Jumlah714

Aplikasi OnlineJumlah
Pengurusan Latihan/Kursus Warga AADK1,884
Pendaftaran Surat AADK540
Aduan ICT184
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia616
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar59
Permohonan Pameran Antidadah AADK64
Permohonan Emel AADK49
Permohonan Lawatan ke AADK3
Pengurusan Penyampaian Idea AADK
2
Jumlah3,401

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia358
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar20
Permohonan Pameran Antidadah AADK29
Permohonan Lawatan ke AADK6
Jumlah413

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia474
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar49
Permohonan Pameran Antidadah AADK57
Permohonan Lawatan ke AADK3
Jumlah583

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia353
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar49
Permohonan Pameran Antidadah AADK50
Permohonan Lawatan ke AADK2
Jumlah454

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia91
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar15
Permohonan Pameran Antidadah AADK83
Permohonan Lawatan ke AADK8
Jumlah197

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia311
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar557
Permohonan Pameran Antidadah AADK77
Permohonan Lawatan ke AADK10
Jumlah955

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia197
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar77
Permohonan Pameran Antidadah AADK9
Permohonan Lawatan ke AADK4
Jumlah287

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia197
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar77
Permohonan Pameran Antidadah AADK9
Permohonan Lawatan ke AADK4
Jumlah287

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia3,379
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar78
Permohonan Lawatan ke AADK8
Jumlah3465

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia2,834
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar61
Permohonan Lawatan ke AADK12
Jumlah2907

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia3,296
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar130
Permohonan Lawatan ke AADK16
Jumlah3442

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia3,296
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar63
Permohonan Lawatan ke AADK20
Jumlah3379

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia1,554
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar46
Permohonan Lawatan ke AADK13
Jumlah1613

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia2,198
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar18
Permohonan Lawatan ke AADK4
Jumlah2220

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia1,838
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar12
Permohonan Lawatan ke AADK3
Jumlah1853

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia688
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar69
Permohonan Lawatan ke AADK4
Jumlah761

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia1,182
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar38
Permohonan Pameran Antidadah AADK21
Permohonan Lawatan ke AADK16
Jumlah1257

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia1,778
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar40
Permohonan Pameran Antidadah AADK128
Permohonan Lawatan ke AADK11
Jumlah1957

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia776
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar509
Permohonan Pameran Antidadah AADK107
Permohonan Lawatan ke AADK6
Jumlah1398

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia14,741
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar120
Permohonan Lawatan ke AADK-
Jumlah14,861

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia14,741
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar120
Permohonan Lawatan ke AADK-
Jumlah14,861

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia11,267
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar92
Permohonan Lawatan ke AADK-
Jumlah11,359

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia6,890
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar36
Permohonan Lawatan ke AADK-
Jumlah6926

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia4,107
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar13
Permohonan Lawatan ke AADK4
Jumlah4124

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia19,412
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar44
Permohonan Lawatan ke AADK3
Jumlah19,459

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia11,771
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar325
Permohonan Lawatan ke AADK2
Jumlah12,098

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia15,741
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar134
Permohonan Lawatan ke AADK7
Jumlah15,882

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia2,598
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar66
Permohonan Lawatan ke AADK3
Jumlah2667

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia2,259
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar66
Permohonan Lawatan ke AADK5
Jumlah2330

Aplikasi OnlineJumlah
Pengurusan Latihan/Kursus Warga AADK1,571
Pendaftaran Surat AADK862
Aduan ICT147
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia1,849
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar349
Sistem ePeperiksaan-
Permohonan Emel AADK100
Permohonan Lawatan ke AADK9
Pengurusan Penyampaian Idea AADK
6
Jumlah4,893

Aplikasi OnlineJumlah
Pengurusan Latihan/Kursus Warga AADK837
Pendaftaran Surat AADK737
Aduan ICT168
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia2,794
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar86
Sistem ePeperiksaan-
Permohonan Emel AADK47
Permohonan Lawatan ke AADK6
Pengurusan Penyampaian Idea AADK
4
Jumlah4,679

Aplikasi OnlineJumlah
Pengurusan Latihan/Kursus Warga AADK599
Pendaftaran Surat AADK644
Aduan ICT229
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia1,926
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar44
Sistem ePeperiksaan-
Permohonan Emel AADK59
Permohonan Lawatan ke AADK5
Pengurusan Penyampaian Idea AADK
6
Jumlah3,512

Aplikasi OnlineJumlah
Sistem e-Peperiksaan1,129
Aduan ICT80
Permohonan Emel AADK33
Pendaftaran Surat AADK1,235
Jumlah2,477

Aplikasi OnlineJumlah
Sistem e-Peperiksaan60
Aduan ICT12
Permohonan Emel AADK42
Pendaftaran Surat AADK1,166
Jumlah1,280

Aplikasi OnlineJumlah
Sistem e-Peperiksaan77
Aduan ICT66
Permohonan Emel AADK42
Pendaftaran Surat AADK1,406
Jumlah1,591

Aplikasi OnlineJumlah
Sistem e-Peperiksaan67
Aduan ICT34
Permohonan Emel AADK26
Pendaftaran Surat AADK1,356
Jumlah1,483

Aplikasi OnlineJumlah
Sistem e-Peperiksaan150
Aduan ICT56
Permohonan Emel AADK26
Pendaftaran Surat AADK1,179
Jumlah1,411

Aplikasi OnlineJumlah
Sistem e-Peperiksaan54
Aduan ICT38
Permohonan Emel AADK19
Pendaftaran Surat AADK1,138
Jumlah1,249

Aplikasi OnlineJumlah
Sistem e-Peperiksaan0
Aduan ICT56
Permohonan Emel AADK20
Pendaftaran Surat AADK1,267
Jumlah1,343

Aplikasi OnlineJumlah
Sistem e-Peperiksaan0
Aduan ICT19
Permohonan Emel AADK25
Pendaftaran Surat AADK1,079
Jumlah1,123

Aplikasi OnlineJumlah
Sistem e-Peperiksaan0
Aduan ICT28
Permohonan Emel AADK19
Pendaftaran Surat AADK1,046
Jumlah1,093

Aplikasi OnlineJumlah
Sistem e-Peperiksaan0
Aduan ICT48
Permohonan Emel AADK33
Pendaftaran Surat AADK1,378
Jumlah1,459

Aplikasi OnlineJumlah
Sistem e-Peperiksaan0
Aduan ICT27
Permohonan Emel AADK27
Pendaftaran Surat AADK1,123
Jumlah1,177

Aplikasi OnlineJumlah
Sistem e-Peperiksaan0
Aduan ICT26
Permohonan Emel AADK19
Pendaftaran Surat AADK1,011
Jumlah1,056

ATAS