Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia2
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar100
Permohonan Pameran Antidadah AADK38
Permohonan Lawatan ke AADK8
Jumlah148

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia15
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar82
Permohonan Pameran Antidadah AADK102
Permohonan Lawatan ke AADK6
Jumlah205

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia163
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar72
Permohonan Pameran Antidadah AADK220
Permohonan Lawatan ke AADK9
Jumlah464

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia458
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar105
Permohonan Pameran Antidadah AADK144
Permohonan Lawatan ke AADK7
Jumlah714

Aplikasi OnlineJumlah
Pengurusan Latihan/Kursus Warga AADK1,884
Pendaftaran Surat AADK540
Aduan ICT184
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia616
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar59
Permohonan Pameran Antidadah AADK64
Permohonan Emel AADK49
Permohonan Lawatan ke AADK3
Pengurusan Penyampaian Idea AADK
2
Jumlah3,401

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia358
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar20
Permohonan Pameran Antidadah AADK29
Permohonan Lawatan ke AADK6
Jumlah413

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia474
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar49
Permohonan Pameran Antidadah AADK57
Permohonan Lawatan ke AADK3
Jumlah583

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia353
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar49
Permohonan Pameran Antidadah AADK50
Permohonan Lawatan ke AADK2
Jumlah454

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia91
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar15
Permohonan Pameran Antidadah AADK83
Permohonan Lawatan ke AADK8
Jumlah197

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia311
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar557
Permohonan Pameran Antidadah AADK77
Permohonan Lawatan ke AADK10
Jumlah955

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia373
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar162
Permohonan Pameran Antidadah AADK28
Permohonan Lawatan ke AADK8
Jumlah571

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia197
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar77
Permohonan Pameran Antidadah AADK9
Permohonan Lawatan ke AADK4
Jumlah287

ATAS