Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia14,741
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar120
Permohonan Lawatan ke AADK-
Jumlah14,861

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia11,267
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar92
Permohonan Lawatan ke AADK-
Jumlah11,359

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia6,890
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar36
Permohonan Lawatan ke AADK-
Jumlah6926

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia4,107
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar13
Permohonan Lawatan ke AADK4
Jumlah4124

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia19,412
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar44
Permohonan Lawatan ke AADK3
Jumlah19,459

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia11,771
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar325
Permohonan Lawatan ke AADK2
Jumlah12,098

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia15,741
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar134
Permohonan Lawatan ke AADK7
Jumlah15,882

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia2,598
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar66
Permohonan Lawatan ke AADK3
Jumlah2667

Aplikasi OnlineJumlah
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia2,259
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar66
Permohonan Lawatan ke AADK5
Jumlah2330

Aplikasi OnlineJumlah
Pengurusan Latihan/Kursus Warga AADK1,571
Pendaftaran Surat AADK862
Aduan ICT147
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia1,849
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar349
Sistem ePeperiksaan-
Permohonan Emel AADK100
Permohonan Lawatan ke AADK9
Pengurusan Penyampaian Idea AADK
6
Jumlah4,893

Aplikasi OnlineJumlah
Pengurusan Latihan/Kursus Warga AADK837
Pendaftaran Surat AADK737
Aduan ICT168
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia2,794
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar86
Sistem ePeperiksaan-
Permohonan Emel AADK47
Permohonan Lawatan ke AADK6
Pengurusan Penyampaian Idea AADK
4
Jumlah4,679

Aplikasi OnlineJumlah
Pengurusan Latihan/Kursus Warga AADK599
Pendaftaran Surat AADK644
Aduan ICT229
Pendaftaran Ahli SKUAD 1Malaysia1,926
Pengurusan Arkib Keratan Akhbar44
Sistem ePeperiksaan-
Permohonan Emel AADK59
Permohonan Lawatan ke AADK5
Pengurusan Penyampaian Idea AADK
6
Jumlah3,512

ATAS